hund retriver
hund retriver
hund retriver

SBK Instruktör

24 apr 202424 apr 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

I Svenska Brukshundklubben kan du utbilda dig till instruktör inom en rad olika specialområden där SBK Instruktör ligger som grund för samtliga påbyggnadsutbildningar. För att utbilda dig till instruktör ska du vara aktiv i din klubb och bli rekommenderad av styrelsen. Du ska också ha hjälpt till på minst två kurser och ha vitsord från instruktörerna som ansvarat för kurserna.

Bli instruktör

SBK instruktörer utbildas av SBK Lärare. Utbildning till SBK Lärare arrangeras av det centrala förbundet via utskottet för hundägarutbildning.
För att utbilda dig till instruktör ska du vara aktiv i din klubb och bli rekommenderad av styrelsen. Du ska också ha hjälpt till på minst två kurser och ha vitsord från instruktörerna som ansvarat för kurserna.
Instruktörsutbildningar arrangeras av distrikt eller lokalklubb i samråd med distrikt.
Du måste slutföra instruktörsutbildningen inom två år från startdatum för att kunna certifieras. Om du inte slutför utbildningen inom föreskriven tid behöver du genomföra hela utbildningen på nytt.
Du som går på ett naturbruksgymnasium som har samarbete med Svenska Brukshundklubben kan utbilda dig till instruktör via skolan.
Är du SBK instruktör och vill inrikta dig mot friskvård? Utbilda dig till SBK Instruktör Friskvård och bidra till att vända den trend som visar på att den fysiska aktiviteten minskar och den psykiska ohälsan ökar hos människor idag.