glad hund
glad hund
glad hund

SBK Lärare

20 okt 202320 okt 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

En SBK Lärare har lång erfarenhet av att utbilda hundar och hundägare och har mycket goda kunskaper om hundars mentalitet, hur hundar lär och fungerar. Det är SBK lärarna som utbildar instruktörer inom Svenska Brukshundklubben. Du kan utbilda dig till lärare inom en rad olika specialområden där SBK lärare ligger som grund för samtliga påbyggnadsutbildningar.

För att gå en SBK lärarutbildning ska du vara SBK Instruktör och ha dokumenterad god erfarenhet av att bedriva kursverksamhet. Du ska ha god allmänlydnad på den egna hunden och kunna föregå med gott exempel. Din lokalklubb (eller distrikt) som känner dig ska också rekommendera dig att bli lärare. Det krävs specifika förkunskaper för varje kategori lärare. Utbildningarna genomförs i form av fysiska träffar, distansstudier och hemuppgifter.

SBK Lärare finns inom följande kategorier:

  • Brukslydnad
  • Friskvård
  • Rallylydnad
  • Specialsök
  • Spår
  • Steg II (allmänlydnad)
  • Tävlingslydnad