Hund vid skrivbord
Hund vid skrivbord
Hund vid skrivbord
SBK Skaraborg logotyp

Svenska Brukshundklubben

Styrelse

SBK Skaraborgs Distrikt

09 maj 202409 maj 2024

SBK Skaraborgs DistriktSBK Skaraborgs Distrikt

Distriktsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare, 3 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.

Ordförande väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte. Vice ordförande, kassör, sekreterare, övriga ledamöter och suppleanter väljs så att årligen halva antalet utses för en tid av två år.

Kontaktuppgifter till styrelsen

Ordförande
Annelie Karlsson Karjalainen
Vice ordförande
Jan Åberg
Sekreterare
Styrelsens post
Kassör
Christina Laage
Ledamot
Ewa Harrysson
Ledamot
Grethe Hansen
Suppleant
Vakant post
Suppleant
Vakant post