BC gör tricks
BC gör tricks
BC gör tricks
Vällingby BK

SBK Stockholmsdistrikt

Medlemsmöten

Vällingby Brukshundklubb

10 nov 202310 nov 2023

Vällingby BrukshundklubbVällingby Brukshundklubb

Vällingby Brukshundsklubb är en ideell förening och i en ideell förening är det medlemmarna som bestämmer fokus och inriktning. Därför är det viktigt att så många medlemmar som möjligt deltar på våra medlemsmöten och gör sin röst hörd.

Våra medlemsmöten

I Vällingby Brukshundsklubb har vi tre olika medlemsmöten per år. På våren och på hösten har vi ”vanliga” medlemsmöten och i februari har vi föreningens årsmöte. Det är på dessa möten som du som medlem har möjlighet att påverka hur klubben ska fungera och hur vi ska driva för gemensamma verksamhet framåt. Det är vi, alla medlemmar tillsammans, som gör år klubb!

Mötena hålls i vår klubbstuga och till mötet bjuds det också på fika till alla medlemmar som dyker upp.

Vid behov kan också extra medlemsmöten utlysas under året.

Årsmöte

Vällingbys Brukshundsklubbs årsmöte sker varje år i februari och i VBK:s stadgar finns en dagordning preciserad. På mötet sker bland annat en genomgång av förningens (inklusive de olika sektionernas) ekonomin, val av nya styrelsemedlemmar och beslut kring inkomna motioner. Alla medlemmar har möjlighet att lämna skriftliga motioner senast den 20 oktober. Det är också på årsmötet som priserna för VBK-jakten och klubbens olika vandringspriser delas ut. Mer om dessa kan du läsa på sidan ”Vandringspriser & VBK-jakten”.

Vår- och höstmöten

Medlemsmötena som sker på våren och hösten (vanligtvis i maj respektive november) har ingen preciserad dagordning i våra stadgar utan bestäms av styrelsen inför varje möte. Ämnen som kan tas upp på medlemsmötena kan till exempel vara:

  • Uppdatering om vad som hänt i klubben sedan senaste medlemsmötet.
  • Hur fungerar ekonomin i klubben – vad har vi intäkter och utgifter?
  • Workshop – hur är man en bra klubbkompis?

Mötesinbjudan

Inbjudan till mötena och dagordning kommer via mejl till dig som är medlem. Vi lägger också ut information om mötena på VBK:s medlemssida på Facebook.

Vill du läsa mer om våra medlemsmöten kan du göra det i föreningens stadgar. Se länken nedan.