Malle kryper
Malle kryper
Malle kryper
Vällingby BK

SBK Stockholmsdistrikt

Träningsgrupper

Vällingby Brukshundklubb

03 jan 202403 jan 2024

Vällingby BrukshundklubbVällingby Brukshundklubb

Ett av de roligaste sätten att träna hund är att göra det tillsammans med likasinnade i en träningsgrupp.

De flesta träningsgrupper som våra medlemmar bedriver sin hundträning i är kompiskonstellationer snarare än ihopsatta av klubben och det är vanligt att kursdeltagare som trivs tillsammans startar en träningsgrupp efter avslutad kurs. Inom de olika sporterna kan det dock tillfälligt eller långvarigt arrangeras träningstillfällen och/eller drivas träningsgrupper.

Delta i träningsgrupp

I de fall träningstillfällen arrangeras och träningsgrupper drivs i klubbens regi sker det via sektorerna. De flesta sektorer annonserar eventuella träningstillfällen via sina Facebook-grupper, där du också hittar krav för deltagande om sådana finns. Är du intresserad av att delta vid ett träningstillfälle eller i en träningsgrupp, läs på den för sporten aktuella sektor-sidan hur annonsering sker.

Starta en träningsgrupp

Du som medlem kan alltid starta en träningsgrupp i din hundsport!

Vill du hålla träningsgruppen informell, annonserar du efter träningskompisar på vår Facebook-medlemssida och får på så sätt kontakt med likasinnade.

Vill du starta en träningsgrupp i klubbens regi som exempelvis ger möjlighet att boka planer för gruppens träningar krävs att du engagerar dig i aktuell sektor. För en sådan träningsgrupp behövs en beskrivning av träningsgruppen som bland annat inkluderar information om

  • hur ofta och hur länge gruppen ska träna
  • hur träningen ska bedrivas
  • antal deltagare och krav för deltagande

En träningsgrupp i klubbens regi behöver vara öppen för anmälan för alla medlemmar som uppfyller de krav som ställts upp för deltagande.