GDPR- Bengtsfors Brukshundklubb
GDPR- Bengtsfors Brukshundklubb
GDPR- Bengtsfors Brukshundklubb
SBK Logotyp Bengtsfors BK

SBK Värmland-Dals Distrikt

GDPR

Bengtsfors Brukshundklubb

29 jun 202329 jun 2023

Bengtsfors BrukshundklubbBengtsfors Brukshundklubb

GDPR

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning GDPR att gälla. Där finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Denna förordning ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PuL).

Vi har sammanställt hur vi använder informationen vi har om dig och hur vi arbetar för att skydda din integritet i enlighet med GDPR. Du kan också läsa hur du kan gå tillväga om du vill veta vilken information vi har om dig.

PARTER OCH ANSVAR

Bengtsfors Brukshundklubb (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet i enlighet med Svenska Brukshundklubbens ”Vision och Uppgift”.

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas följande personuppgifter:

- namn
- adress
- mejladress
- mobilnummer
- hundens namn
- hundens registreringsnummer/tavlic

Föreningen behandlar personuppgifter i:

- kommunicering med kurs- och tävlingsdeltagande
- tävlingsprotokoll
- hantering av medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (ex. avgifter vid utställning och
  tävling).

VILKA DELAR VI PERSONUPPGIFTER MED?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land, kommer du att informeras särskilt om detta. Exempel på ett sådant tillfälle kan vara om du anmält dig till tävling i tredje land.

Vi har ett gemensamt tävling- och medlemsregister med Svenska Brukshundklubben samt register för kursdeltagande med Studiefrämjandet.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

- Kommunikation inför en tävling raderas två veckor efter att  tävlingen är genomförd.

- Kommunikation inför och under en kurs raderas när kursen är avslutad.

- Protokoll från tävling anordnad av Bengtsfors BK sparas i två år, samt

- Övrig kommunikation raderas vid inaktualitet.

RÄTTIGHET

Som medlem har du rätt att:
- få registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter
- få felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter rättade
- bli raderad under vissa omständigheter (läsa mer?)
- dra in ett samtycke
- lämna in klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till
  Integritetskyddsmyndigheten

På Integrationsmyndighetens webb kan du läsa mer om dina rättigheter, se länk

MEDLEMSVILLKOR

I Svenska Brukshundklubbens medlemsvillkor framgår hur vi behandlar personuppgifter.

Dessa villkor ska medlemmen känna till och aktivt godkänna innan de blir medlemmar eller påbörjar en ny medlemsperiod. Det är medlemmens ansvar är att ta del av dessa villkor innan de betalar sin avgift.