Bild som visar en rad bokryggar i bokhylla.
Bild som visar en rad bokryggar i bokhylla.
Bild som visar en rad bokryggar i bokhylla.

Föreningskunskap inom Svenska Kennelklubben

Hos Svenska Kennelklubben finns stöd i föreningskunskap som är allmänt giltig för paraplyorganisationens underliggande organisationer.

Frågor och svar i Frågebanken och Föreningspaketet är sammanställda av Svenska Kennelklubbens föreningskommitté och allmänt hållna. Då normalstadgar inom Svenska Brukshundklubbens skiljer sig något från Kennelklubbens typstadgar är det bra att inledningsvis söka svar i aktuell förenings normalstadgar.