Bild som visar ett par glasögon som ligger på en uppslagen bok.
Bild som visar ett par glasögon som ligger på en uppslagen bok.
Bild som visar ett par glasögon som ligger på en uppslagen bok.

Föreningskunskap

inom Svenska Brukshundklubben

En bas av föreningskunskap inom föreningen, hos förtroendevalda och medlemmar ger goda förutsättningar för en sund förening och utveckling.

Att vara engagerad i en förening är kul och utvecklande! En bas av föreningskunskap inom föreningen, hos förtroendevalda och medlemmar ger goda förutsättningar för en sund organisation och utveckling. Stadgarna för vår organisation sätter ramar för vår verksamhet och hur vi arbetar inom Brukshundklubben. Att bedriva förening inom Svenska Brukshundklubben sker i övrigt i många avseenden i enlighet med "praxis" som används inom Sveriges föreningsliv.