Bild som visar flera böcker framför gul bakgrund.
Bild som visar flera böcker framför gul bakgrund.
Bild som visar flera böcker framför gul bakgrund.

Föreningskunskap

inom Svenska Brukshundklubben

29 aug 202329 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

I vår organisation har vi en lång tradition av föreningskunskap och vår ideella organisation har ett stadigt ben i utbildning och utveckling av föreningslivet inom Brukshundklubben.

Våra föreningscoacher

Inom Brukshundklubben har förbundet utbildade föreningscoacher som finns spridda över större delen av vårt avlånga land. De är specialister på vår organisations stadgar och föreningskunskap. De kan hålla kurs i föreningskunskap och styrelsearbete för föreningar, styrelser och medlemmar, vilka är anpassade till Brukshundklubbens verksamhet och föreningar. Våra föreningscoacher kan även medverka i föreningsutveckling, svara på föreningssupport, agera mötesordförande samt delta vid konflikthantering vid behov.

Distrikt och rasklubbar 

Bred bas i föreningskunskap finns hos många av våra distrikt och rasklubbar, dit underliggande organisationer kan vända sig för utbildning, stöd och vägledning i föreningskunskap.

Många svar i styrdokument

Inom vår organisation har vi ett flertal styrdokument som ger ingångar i föreningskunskap och som vägleder genom sitt innehåll och användningsområde.

Andra aktörers utbildning

Även studieförbund, däribland Studiefrämjandet, och andra erbjuder kursverksamhet i allmän föreningskunskap.
Det är dock viktigt att alltid vara påläst på de stadgar som gäller inom Svenska Brukshundklubben då dessa på vissa områden skiljer sig från andra föreningars stadgar.