Bild som visar videokonferens i grafik med fiktiva personer.
Bild som visar videokonferens i grafik med fiktiva personer.
Bild som visar videokonferens i grafik med fiktiva personer.

Diskussionsforum

inför kongressen 2024

08 maj 202408 maj 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Diskussionsforum är en förberedande mötesyta för dialog inför Svenska Brukshundklubbens kongress i maj. Här samlas information kring forumen samt anmälan.

Förberedande diskussionsforum

Förbundsstyrelsen bjuder in distrikt och rasklubbar till två förberedande diskussionsforum inför kongressen 2024. Förhoppningen är att dessa forum ska ge möjlighet till givande och förberedande diskussioner inför de beslut som ska fattas på kongressen.

Inbjudan med mer detaljer kring diskussionsforumen skickas ut till distrikt och rasklubbars e-postadress hämtade ur medlemssystemet, i samband med utskick av kongresskallelsen. 

Till diskussionsforumen har distrikt och rasklubbar möjlighet att anmäla två (2) representanter per forum. Representant kan vara annan person än delegat som närvarar vid kongressen i maj. Det kan även vara olika representanter vid de två olika diskussionsforumen.

Det är viktigt att representanter tar fullt ansvar för överlämning av information från dessa forum till styrelse samt delegater vid kongressen.

Diskussionsforumen genomförs i videokonferensverktyget Zoom. Anmälda mötesdeltagare mottar länk till aktuellt diskussionsforum inför forumet.

Datum och innehåll

Diskussions-
forum 1

7 maj

Verksamhetsberättelse 2023, ekonomi och uppföljning av organisationskonferens 2024

Diskussions-
forum 2

14 maj

Verksamhetsplan med fokusområden inkl. budget, förbundsstyrelsens förslag och motioner

Anmälan

Anmälan av görs senast den 26 april (OBS nytt datum!) på anmälningslänk nedan.

Frågor och synpunkter

För att konstruktivt kunna bemöta frågeställningar och synpunkter på verksamhetsberättelse 2023 samt övriga kongresshandlingar önskar vi att dessa skickas in senast den 26 april till konferens@brukshundklubben.se, Ange ”Synpunkter inför kongressen” i ämnesraden. Detta för att möjliggöra beredning inför såväl diskussionsforum som kongress.

Tekniska förutsättningar 

Deltagare behöver tillgång till minst en digital enhet (dator, surfplatta, smart telefon eller motsvarande). God internetuppkoppling behövs och digitala enheter ska ha möjlighet att öppna webbsidor, ha mikrofon, kamera och god ljudupptagning.

Mötesdeltagare, vid aktuellt diskussionsforum, mottar praktisk information med möteslänk, ev. inloggning och annan information via e-post inför forumets genomförande. Vänligen respektera anmälningstiden så att utskick till korrekta deltagarlista möjliggörs i tid.

Ordningsregler - Zoom

  • Person som inte har ordet har sin ljudinställning på “Mute” 
  • Person som önskar ordet "Räcker upp handen” genom att under "Reactions" ange "Raise Hand"
  • Utse en person per instans som för instansens talan under mötet
  • Viktigast av allt - Låt oss ha högt i tak och en trevlig stund

Ljud- och bildupptagning

Ljud- och bildupptagningar (skärmdump) och eventuell streaming kan förekomma och publiceras i någon av Svenska Brukshundklubbens kommunikationskanaler.

Diskussionsforum

Diskussionsforum nr 1

Datum: 7 maj kl. 19:00 – 21:00.

Zoom-mötet öppnar kl. 18:30 – 19:00 i "väntrummet". Detta så att tid finns att se till att teknik och inloggningar fungerar.

Behandlar: Verksamhetsberättelse 2023, ekonomi och uppföljning av organisationskonferens 2024.

Diskussionsforum nr 2

Datum: 14 maj kl. 19:00 – 21:00.

Zoom-mötet öppnar kl. 18:30 – 19:00 i "väntrummet". Detta så att tid finns att se till att teknik och inloggningar fungerar.

Behandlar: Verksamhetsplan med fokusområden inkl. budget, förbundsstyrelsens förslag och motioner.