Bild som visar videokonferens i grafik med fiktiva personer.
Bild som visar videokonferens i grafik med fiktiva personer.
Bild som visar videokonferens i grafik med fiktiva personer.

Diskussionsforum

inför kongressen 2022

20 jan 202320 jan 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Inför Svenska Brukshundklubbens kongress den 7 - 8 maj 2022 arrangeras två förberedande diskussionsforum. Diskussionsforum är en förberedande mötesyta för diskussion och dialog inför Svenska Brukshundklubbens kongress. Här samlas information kring forumen samt anmälan.

Förberedande diskussionsforum

Förbundsstyrelsen bjuder in distrikt och rasklubbar till två förberedande diskussionsforum inför kongressen 2022. Förhoppningen är att dessa forum ska ge möjlighet till givande och förberedande diskussioner inför de beslut som ska fattas på kongressen. Inbjudan med mer detaljer kring diskussionsforumen skickades ut tillsammans med kongresskallelsen till distrikt och rasklubbar.

 

Till diskussionsforumen har distrikt och rasklubbar möjlighet att anmäla en (1) representant per forum. Representant kan vara annan person än delegat som närvarar vid kongressen i maj. Det kan även vara olika representanter vid de två olika diskussionsforumen.

 

Det är viktigt att representanter tar fullt ansvar för överlämning av information från dessa forum till styrelse samt delegater vid kongressen.

 

Diskussionsforumen genomförs i videokonferensverktyget Zoom. Mötesdeltagare mottar länk till aktuellt diskussionsforum fredagen innan forumet genomförs.

Datum och innehåll

Diskussions-
forum 1

12 april

Verksamhetsberättelse 2021, ekonomi och uppföljning av organisationskonferens 2022

Diskussions-
forum 2

19 april

Verksamhetsplan med fokusområden inkl. budget, förbundsstyrelsens förslag och motioner

Anmälan senast 4 april

Anmälan av en (1) person från respektive instans görs senast den 4 april på respektive anmälningslänk nedan.

Frågor lämnas senast den 4 april

För att konstruktivt kunna bemöta frågeställningar på verksamhetsberättelse 2021 samt övriga kongresshandlingar önskar vi att dessa skickas in senast den 4 april till organisationssekreteraren. Detta för att frågeställningarna ska kunna beredas inför såväl diskussionsforum som kongress.

Tekniska förutsättningar 

Tillgång till minst en digital enhet (dator, surfplatta, smart telefon eller motsvarande). God internetuppkoppling behövs och de digitala enheterna ska ha möjlighet att öppna webbsidor, ha mikrofon, kamera och god ljudupptagning.

 

Praktisk information om inloggning i det digitala verktyget och ev. annan information kommer att tillskickas anmälda representanter via e-post. Mötesdeltagare mottar detta samt möteslänk till aktuellt diskussionsforum fredagen innan forumet genomförs.

Ordningsregler för Zoom-mötet

- Mute - Alla som inte har ordet har sin inställning på "mute".

- Den som önskar ordet skriver sitt namn i chatten.

- Viktigast av allt - Låt oss ha högt till tak och en trevlig stund.

Ljud- och bildupptagning

Ljud- och bildupptagningar (skärmdump) och eventuell streaming kan förekomma och publiceras i Svenska Brukshundklubbens kanaler.

Referat kommer att noteras och tillsändas deltagande representanter.

-----------------------------------------------------

Diskussionsforum 1

Datum: 12 april kl. 19:00 - 21:00.

Zoom-mötet öppnar kl. 18:30 – 19:00 i "väntrummet". Detta så att tid finns att se till att teknik och inloggningar fungerar.

Behandlar: Verksamhetsberättelse 2021, ekonomi och uppföljning av organisationskonferens 2022.

Anmälan till diskussionsforum nr 1 görs här.

-----------------------------------------------------

Diskussionsforum 2

Datum: 19 april kl. 19:00 - 21:00.

Zoom-mötet öppnar kl. 18:30 – 19:00 i "väntrummet". Detta så att tid finns att se till att teknik och inloggningar fungerar.

Behandlar: Verksamhetsplan med fokusområden inkl. budget, förbundsstyrelsens förslag och motioner.

Anmälan till diskussionsforum nr 2 görs här.