Två schäferhuvuden i profil.
Två schäferhuvuden i profil.
Två schäferhuvuden i profil.

Om extra kongress 2023

Svenska Brukshundklubben

13 dec 202313 dec 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Här finns allmän information om Svenska Brukshundklubbens extra kongress 2023.

Extra kongress 2023

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har beslutat att kalla till en extra kongress 2023 för att genomföra fyllnadsval för vakanta poster i förbundsstyrelsen. 

Den extra kongressen kommer att genomföras digitalt lördagen den 16 december 2023 kl. 10:00 i de digitala mötesverktygen Zoom samt VoteIT.

Var - när - hur

Datum: 16 december
Tid: Kl. 10:00
Plats: De digitala mötesverktygen Zoom och VoteIT (det senare vid omröstning)

Kallelse

Kallelse till den extra kongressen skickades ut den 27 oktober och den 23 november till kongressdelegater 2023 samt distrikt och rasklubbar. Kallelse har även skett via utskick av nyhetsbrevet SBK-Info den 15 november.