Fyra collies kommer springande.
Fyra collies kommer springande.
Fyra collies kommer springande.

Info från valberedningen

inför Svenska Brukshundklubbens extra kongress 2023 och ordinarie kongress 2024

22 nov 202322 nov 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Med anledning av att förbundsstyrelsen har kallat till extra kongress 2023 arbetar förbundets valberedning under hösten med två parallella spår.

Personval vid extra kongress

Val av 2:e vice ordförande och skattmästare vid den extra kongressen 2023

Valberedning skickade den 22 november ut information i organisationen och bjuder in distrikt och rasklubbar till digitalt möte den 29 november kl. 19.00. Se inbjudan för länk till mötet.

Valberedning genomförde ett första digitala möte med distrikt och rasklubbar den 16 november.

Distrikt och rasklubbar nominerar kandidater, till de två posterna i förbundsstyrelsen som ska väljas vid den extra kongressen, via av valberedningen utskickat nomineringsformulär. Nomineringar ska göras senast den 27 november 2023

Val vid ordinarie kongress 2024

Distrikt och rasklubbar har den 12 oktober och 22 november fått information från valberedningen, som ett led i dess arbete inför kongressen 2024. Kom gärna med förslag på personer som ni tror skulle passa för en roll i förbundsstyrelsen nu eller i framtiden. Se till att ta kontakt med era lokalklubbar och lokalområden för att få in även deras förslag! Svar på valberedningens digitala enkät ska inrapporteras från distrikt och rasklubbar senast den 5 december.

Centrala valberedningen

Här kan du läsa om hur valberedningen jobbar och vilka viktiga datum som gäller för organisationen inför valberedningens förslag.