Briard ligger bland höstlöv
Briard ligger bland höstlöv
Briard ligger bland höstlöv

Nominering inför personval

Svenska Brukshundklubbens extra kongress 2023

06 dec 202306 dec 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Inför den extra kongressen 2023 kan distrikt och rasklubbar nominera personer inför de personval som ska genomföras.

Distrikt och rasklubbar nominerar

Det är distrikt och rasklubbar som kan nominera kandidater till de poster i förbundsstyrelsen som ska väljas vid den extra kongressen 2023. 

Öppen nominering

Vid den extra kongressen kommer en öppen nominering att tillämpas, vilket betyder att nomineringar utöver valberedningens förslag kan sändas till förbundskansliet via kongress@brukshundklubben.se och kommer att läggas upp på hemsidan vartefter de inkommer.

OBS! Nomineringar ska vara godkända av nominerade kandidater, vilka ska vara informerade om att namn och eventuell presentation kommer att delas i Svenska Brukshundklubbens kommunikationskanaler och kongresshandlingar.

Nomineringar kommer också kunna göras under den extra kongressens förhandlingar.

Tidigare nomineringar 

Inför den centrala valberedningens framtagning av sitt förslag skulle nomineringar inlämnas från distrikt och rasklubbar senast den 27 november 2023. Nomineringar gjordes via av valberedningen utskickad information och nomineringsformulär.