Bild som visar många blå konferensstolar på rad
Bild som visar många blå konferensstolar på rad
Bild som visar många blå konferensstolar på rad

Nominering av personval på kongressen

19 dec 202319 dec 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

I detta formulär kan distrikt/rasklubb nominera personer inför personval vid kongressen i enlighet med Svenska Brukshundklubbens grundstadgar § 10 Valberedning och valordning. Nominering ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 20 januari.

Nominering enligt valordningen

Ytterligare nominering av personer till kongressen, efter valberedningens preliminära förslag, sker enligt grundstadgarnas § 10 moment 2 valordning.

Valbara på kongressen är de personer som valberedningen föreslår i sitt slutliga förslag samt de ev. ytterligare nominerade personer som nominerats av distrikt och rasklubbar innan den 20 januari.

Viktigt

Viktigt är att den nominerade medlemmen är tillfrågad och står till förfogande för personval till förbundsstyrelsen. Föreslagen medlem kan endast kandidera till en post. Det är den föreslagne medlemmens ansvar att bevaka detta.

Viktigt är även att, innan nominering görs, informera den tilltänkte medlem att presentation samt bild från nomineringen kommer att publiceras i kongresshandlingarna och på brukshundklubben.se samt kan komma att presenteras i Brukshundklubbens kommunikationskanaler. Läs mer på www.brukshundklubben.se/gdpr.