Bild som visar många blå konferensstolar på rad
Bild som visar många blå konferensstolar på rad
Bild som visar många blå konferensstolar på rad

Nominering av personval på kongressen

27 okt 202327 okt 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

I detta formulär kan distrikt/rasklubb nominera personer inför personval vid kongressen i enlighet med Svenska Brukshundklubbens grundstadgar § 10 Valberedning och valordning. Nominering ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 20 januari.

Viktigt

Viktigt är att den nominerade ska vara tillfrågad och stå till förfogande för personval till FS. Föreslagen medlem kan endast kandidera till en post. Det är den föreslagne medlemmens ansvar att bevaka detta.

Viktigt är även att, innan nominering görs, informera tilltänkt medlem att deras presentation samt bild från nomineringen kommer att publiceras i kongresshandlingarna och på brukshundklubben.se samt kan komma att presenteras i Brukshundklubbens övriga kommunikationskanaler. Läs mer på www.brukshundklubben.se/gdpr.

Klicka på länken eller skanna QR-koden för att komma till nomineringsformuläret:

Nominera här