Hundförarmärke
Hundförarmärke
Hundförarmärke

Hundförarmärke

21 mar 202321 mar 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Du som tävlar i bruks eller lydnad kan ansöka om Svenska Brukshundklubbens hundförarmärke i brons, silver eller guld.

Du som tävlar i bruks eller lydnad kan skaffa dig en fin bekräftelse på era framgångar. Hundförarmärket finns både som brosch och tygmärke i brons, silver eller guld (tygmärket i guld har utgått). Ansök enligt statuterna nedan.

Pris hundförarmärke Brons Silver Guld
Metallbrosch 26x31 mm 20 kr 22,40 kr 24 kr
Tygmärke 65x75 mm 20 kr 22,40 kr 24 kr

Märket betalas av hundföraren. Brevporto och expeditionsavgift tillkommer.

Klubben beställer märket

Efter beslut i klubben om tilldelning beställer klubben märket genom medlemsavdelningen på förbundskansliet.

Statuter hundförarmärke

Grundläggande meriter

Hundförarmärket kan tilldelas medlem i Svenska Brukshundklubben, vilken som hundförare vid tävlan med hund vid officiellt bruksprov eller lydnadstävling eller en kombination av dessa, anordnade av SKK-organisationen, uppnått följande meriter:

Brons

Godkänt resultat i lägre klass vid bruksprov eller 1:a pris i lydnadsklass 1.

Silver

Godkänt resultat i elitklass eller 1:a pris i lydnadsklass 2.

Guld

10 gånger uppfyllt fodringarna för certifikatpoäng i elitklass vid bruksprov eller 10 gånger erövrat 1:a pris lydnadsklass 3.

Varje hundförare får tillgodoräkna sig de meriter som uppnåtts av ekipaget med vederbörande som förare. Hjälpförare i rapporthundsgruppen får ej tillgodoräkna sig uppnådd merit för ekipaget. Meriterna får omfatta högst tre hundar, för vilka ej krävs att föraren är ägare eller att denne utbildat hunden.

Ansökan

Ansökan om hundförarmärket jämte meritförteckning (exempel tävlingsboken) skall inlämnas av föraren till lokalklubben och omfatta följande uppgifter:

  1. Förarens namn, adress och klubbtillhörighet.
  2. Hundens/hundarnas namn samt registreringsnummer.
  3. Bestyrkta uppgifter i meritförteckningen.

Efter lokalklubbens kontroll av den sökandes uppgifter, fattar klubben beslut om tilldelning.

Hundförarmärket finns som brosch och tygmärke och betalas av hundföraren.