Pumi som hoppar hindret
Pumi som hoppar hindret
Pumi som hoppar hindret

Domare rallylydnad

02 jan 202302 jan 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Auktoriserade domare, anvisningar för domarutbildning, banritningsunderlag mm.

Domaren i rallylydnad är den person som ritar och bestämmer banan till tävlingen. Under tävlingen är det domaren som bedömer tävlingsekipagen.

Ur reglerna

Rallylydnadsdomare auktoriseras av Svenska Brukshundklubben. Rallylydnadsdomare auktoriserad i Sverige ska vara medlem i till Svenska Kennelklubben (SKK) ansluten länsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund.

För utländsk domare (från annat land än Sverige) krävs tillstånd från hemlandet via SKK.

Domare har rätt att avbryta deltagande om hunden inte är i tävlingsmässigt skick eller om hunden på grund av skada eller annat visar uppenbar oförmåga att genomföra tävlingen eller kan bedömas komma till skada vid ett fullföljande.

Domare får inte tävla i någon klass på prov/tävling där domaren själv dömer.

Bli domare

Förkunskaper för blivande domare

  • Auktoriserad rallylydnadsskrivare, tjänstgjort minst 5 tävlingar med totalt minst 100 starter.
  • Mycket god kännedom om rallylydnadens alla moment, regler och tävlingar
  • Tävlingsmerit, minst startat i Avancerad klass på officiell tävling.
  • Förmåga att hantera domarrollen, kunna agera på ett förtroendeingivande sätt mot tävlande. Domaren skall även kunna utbilda rallylydnadsskrivare. En domare kan tvingas fatta obekväma beslut vilket ställer krav på förmågan att agera lugnt i situationer där opartiskhet och rättvisa kan ifrågasättas.
  • Innan utbildning påbörjas skall deltagare rekommenderas av klubb inom SKK-organisationen.

Hitta utbildning

Utbildning till domare kan arrangeras av distrikt eller lokalklubb (i samverkan med distrikt) inom Svenska Brukshundklubben.


Till arrangör av utbildning

Innan kursen startar skall den särskilda blanketten med uppgifter om arrangör, kursledare och deltagare (ifylld med alla de kontaktuppgifter som finns på blanketten) skickas in till tävlingsavdelningen på förbundskansliet. Det går bra att maila eller posta in blanketten. Ange även startdatum för utbildningen.

Arrangören ska inkomma med önskemål till förbundskansliet om lärare att använda sig av på utbildningen.

Arrangören ansvarar därefter själv för inbjudan och information om utbildningen samt för att kontrollera att de anmälda deltagarna har förkunskapskraven som krävs enligt kursplanen.