Domarblock och bruksregler
Domarblock och bruksregler
Domarblock och bruksregler

Regelrevidering bruksprov

18 mar 202218 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Här finns information om nuläget för revideringen av reglerna i bruks som ska börja gälla 2023.

Nuvarande steg i revideringen

Ett förslag på regler för bruksprov är inskickat till Svenska Kennelklubben. De kommer att återkomma med synpunkter och eventuella ändringar som ska föras in i regelverket.

Regelförslag inför regelkonferens