Hand som skriver rules
Hand som skriver rules
Hand som skriver rules

Regelrevidering

2023

Nu är regelrevideringen avslutad och de nya reglerna som börjar gälla från 2023-01-01 finns antingen att beställa på SBK shopen https://www.sbkshopen.se/ eller att ladda ner på regelsidorna (se nedan).