Hand som skriver rules
Hand som skriver rules
Hand som skriver rules

Regelrevidering

2023

Nu är regelrevideringen avslutad och de nya reglerna som börjar gälla från 2023-01-01 finns antingen att beställa på SBK shopen https://www.sbkshopen.se/ eller att ladda ner på regelsidorna (se nedan).

Vart femte år revideras reglerna för de hundsporter som Brukshundklubben (SBK) är huvudman för. Med anledning av coronapandemin har SKK/CS tagit beslut att regelrevideringen skjuts fram 1 år och därmed kommer låsningsperioden för reglerna denna gång bli 4 år istället för 5 år vid den kommande regelperioden.