Hand som skriver rules
Hand som skriver rules
Hand som skriver rules

Regelrevidering

2023

Vart femte år revideras reglerna för de hundsporter som Brukshundklubben (SBK) är huvudman för.

Med anledning av coronapandemin har SKK/CS tagit beslut att regelrevideringen skjuts fram 1 år och därmed kommer låsningsperioden för reglerna denna gång bli 4 år istället för 5 år vid den kommande regelperioden.