Hund över plank MR
Hund över plank MR
Hund över plank MR

Regelrevidering mondioring

18 mar 202218 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Här finns information om nuläget för revideringen av reglerna i mondioring som ska börja gälla 2023.

Nuvarande steg i revideringen

Ett förslag på regler för mondioring är inskickat till Svenska Kennelklubben. De kommer att återkomma med synpunkter och eventuella ändringar som ska föras in i regelverket.