Rottweiler som går fot
Rottweiler som går fot
Rottweiler som går fot

Regelrevidering lydnad

10 mar 202210 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Här finns information om nuläget för revideringen av reglerna i lydnad startklass - klass 2 som ska börja gälla 2023.

Nuvarande steg i revideringen

Ett förslag på regler för lydnad (startklass-klass 2) är inskickat till Svenska Kennelklubben. De kommer att återkomma med synpunkter och eventuella ändringar som ska föras in i regelverket.

Regelförslag inför regelkonferensen