Border collie som utför momentet snurr under gång i rallylydnad
Border collie som utför momentet snurr under gång i rallylydnad
Border collie som utför momentet snurr under gång i rallylydnad

Regelrevidering rallylydnad

14 okt 202214 okt 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Här finns information om nuläget för revideringen av reglerna i rallylydnad som ska börja gälla 2023.

Nuvarande steg i revideringen

Ett förslag på regler för rallylydnad är inskickat till Svenska Kennelklubben. De kommer att återkomma med synpunkter och eventuella ändringar som ska föras in i regelverket.

Det förslag som skickats in till Svenska Kennelklubben hittar du här nedanför. Kom ihåg att det endast är ett regelförslag och inte är fastslaget av SKK än. Med andra ord kan regelförslaget justeras om SKK har synpunkter på det.

Film på förslagen till nya moment i rallylydnad

Senaste regelförslaget

Ändringar i regler och moment 2023