Bild regelbok drag 2023
Bild regelbok drag 2023
Bild regelbok drag 2023

Regler för dragprov

11 sep 202311 sep 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Tävla i drag

I alla grenarna ska hunden/-arna vara minst 18 månader för att få tävla och du behöver en licens för att tävla i drag.
Hundarna delas in i olika grupper på tävling.

  • Grupp A –alla hundar, även blandrashundar.
  • Grupp B –Renrasiga hundar förutom: Stående fågelhundar, Dobermann och Siberian Huskey.
  • Grupp C –Dobermann och Siberian Huskey.

I reglerna för draghunsport, som är fastställda av IFSS (International Federation of Sleddog Sports Inc), finns utförlig beskrivning för respektive gren.

Tävlingar & mästerskap

Tävlingar finns på både nationell och internationell nivå.

Svenskt mästerskap är öppet för alla att delta i. Svenska mästerskap (SM) genomförs i Nordisk stil, slädhundstil och i barmarksstil. Inför internationella mästerskap arrangeras observationstävlingar där stilansvariga tar ut deltagare för att representera Sverige.

Titlar att vinna

Du kan bli svensk mästare och uppnå dragchampionat.

Klasser att tävla i

Sporten delas in i många klasser beroende på ålder och kön på förare, hundras samt stil. Stilarna är: Nordisk stil med skidor och pulka eller skidor och lina, Slädhundstil med olika stora spann och distanser och Barmarksstil, som delas in i linlöpning, cykel, sparkcykel eller flerhjuliga fordon.

Anmälan till tävling

Anmälan till dragprov ska ske på angivet anmälningsformulär på Draghundsportsförbundets (SDSF) hemsida.


Anvisningar om anmälningstider och betalning kungörs av arrangerande klubb. För Svenskt mästerskap och övriga samarrangemang med SDSF gäller anmälningstid annonserad av arrangör. Förarens SBK-tillhörighet ska anges vid anmälan till dragprov.

Etisk policy

Du hittar SBK:s etiska policy vid prov och tävlingar på sidan Styrdokument

 

Regler för dragprov