Hund ligger vid skyddsärm IGP
Hund ligger vid skyddsärm IGP
Hund ligger vid skyddsärm IGP

Regler IGP

30 aug 202230 aug 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Tävla i IGP

För IGP-prov, som innehåller skyddsarbete, får endast brukshundraser tävla i. Det krävs också en licens för att får tävla i IGP. Övriga provformer inom IGP är öppna för alla registrerade hundar. Föraren ska vara medlem i SBK för att få delta i tävlingar.

Länk till sidan för bruksraserna 

Tävlingar & mästerkap

Tävlingar arrangeras av både rasklubbar och lokala brukshundklubbar. Det arrangeras årligen ett svenskt mästerskap i IGP. Deltagare till Svenska mästerskapen och världsmästerskapen i IGP-prov och IGP-FH tas ut på kvaltävlingar.

Titlar att vinna

Hunden kan ta certifikat i IGP-prov och i IGP-FH. Tillsammans med en utställningsmerit blir den brukschampion.

Klasser tävla i

I IGP finns det tre klasser man kan tävla i, IGP I, IGP II och IGP III med stegrande svårighetsgrad. BSL har också tre klasser med stegrande svårighetsgrad och FH två.

Villkor för deltagande

Tidigare missad text i regelboken, men som nu är infört i webbversionen:
j) För hund som tävlat i IGP erfordras det att minst 60 dagar har förflutit innan hunden får tävla i Mondioring (tävlingsdagarna oräknade). Detsamma gäller för hund som tävlat i Mondioring och ska tävla i IGP.

Anmälan till tävling

Anmälan till IGP görs via webverktyget SBK Tävling.

Etisk policy

Du hittar SBK:s etiska policy vid prov och tävlingar på sidan Styrdokument

Reglerna gäller året ut

Med anledning av coronapandemin har SKK/CS tagit beslut att regelrevideringen skjuts fram 1 år och därmed kommer låsningsperioden för reglerna denna gång bli 4 år istället för 5 år vid den kommande regelperioden.
Därmed gäller nuvarande regler ända fram till 2022-12-31.

Regler och anvisningar för IGP