Bild regelbok IGP 2023
Bild regelbok IGP 2023
Bild regelbok IGP 2023

Regler IGP

01 feb 202401 feb 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Tävla i IGP

För IGP-prov, som innehåller skyddsarbete, får endast brukshundraser tävla i. Det krävs också en licens för att får tävla i IGP. Övriga provformer inom IGP är öppna för alla registrerade hundar. Föraren ska vara medlem i SBK för att få delta i tävlingar.

Länk till sidan för bruksraserna 

Tävlingar & mästerkap

Tävlingar arrangeras av både rasklubbar och lokala brukshundklubbar. Det arrangeras årligen ett svenskt mästerskap i IGP. Deltagare till Svenska mästerskapen och världsmästerskapen i IGP-prov och IGP-FH tas ut på kvaltävlingar.

Titlar att vinna

Hunden kan ta certifikat i IGP-prov och i IGP-FH. Tillsammans med en utställningsmerit blir den brukschampion.

Klasser tävla i

I IGP finns det tre klasser man kan tävla i, IGP I, IGP II och IGP III med stegrande svårighetsgrad. BSL har också tre klasser med stegrande svårighetsgrad och FH två.

Villkor för deltagande

Tidigare missad text i regelboken, men som nu är infört i webbversionen:
j) För hund som tävlat i IGP erfordras det att minst 60 dagar har förflutit innan hunden får tävla i Mondioring (tävlingsdagarna oräknade). Detsamma gäller för hund som tävlat i Mondioring och ska tävla i IGP.

Anmälan till tävling

Anmälan till IGP görs via webverktyget SBK Tävling.

Etisk policy

Du hittar SBK:s etiska policy vid prov och tävlingar på sidan Styrdokument

Regler och anvisningar för IGP