Schäfer håller IPO NS apport
Schäfer håller IPO NS apport
Schäfer håller IPO NS apport

Regler IPO Nordic Style

IPO NS är en relativt ny gren inom Svenska Brukshundklubben och är en internationell variant av nordiskt bruksarbete.

Reglerna baseras på de regler som gäller för Nordiska mästerskapen. Det innebär att alla FCI-anslutna länder kan arrangera tävlingsformen officiellt och att internationellt Cert (CACIT) delas ut (om tävlingen är internationell).

Anmälan till tävling 

För tävlande som vill anmäla sig till tävling i IPO NS ska göra detta i SBK Tävling.

För arrangörer 

Ansökan om prov i IPO NS sker i SBK Tävling och administreras helt via systemet.

Etisk policy

Du hittar SBK:s etiska policy vid prov och tävlingar på sidan Styrdokument

Reglerna gäller året ut

Med anledning av coronapandemin har SKK/CS tagit beslut att regelrevideringen skjuts fram 1 år och därmed kommer låsningsperioden för reglerna denna gång bli 4 år istället för 5 år vid den kommande regelperioden.
Därmed gäller nuvarande regler ända fram till 2022-12-31.

 

Reglerna som börjar gälla från 2023-01-01 finns ute nu!