Barnet tränar fotboll medan assistanshunden ligger fint och väntar
Barnet tränar fotboll medan assistanshunden ligger fint och väntar
Barnet tränar fotboll medan assistanshunden ligger fint och väntar

Assistanshundar i skolan

30 aug 202330 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Har ni en elev med assistanshund som går i er skola? Då finns det några saker att tänka på.

Assistanshund i skolan

Alla elever som är inskrivna på skola och som är i skolpliktig ålder har rätt till en adekvat och individanpassad utbildning. Kanske har denna elev som nu använder assistanshund haft en problemfylld frånvaro under många år och nu äntligen funnit ett hjälpmedel som fungerar fullt ut? Det är ju fantastiskt, äntligen kan dessa barn och ungdomar delta i skolundervisning på lika villkor som andra elever, det vill säga på sina villkor.

Möjlighet eller hinder

Nu är frågan om du som skolpersonal kommer att se assistanshunden som en möjlighet för just denna elev eller som ett hinder för andra elever, alla elever har rätt till en trygg och säker skolmiljö. Likaså har du som personal rätt till en trygg och säker arbetsplats. Kunskap och information är två vägar till att känna sig både trygg och säker.

Allergier

Det finns många lösningar för elever som lider av hundallergi, de enklaste brukar vara att man som allergiker inte klappar hunden eller engagerar sig i andra interaktioner med hunden. Att det finns allergener i luften kommer vi inte ifrån men en hund som ligger stilla och rör sig minimalt i lokalen sprider mindre antal allergener än andra hundägare som bär med sig allergener på tex kläder och hår.
Allergendämpande hundschampo
En lösning om man inte tycker att detta räcker är att använda ett allergendämpande hundschampo som assistanshundföraren kan bada sin hund i en eller ett par gånger i veckan.
Allergenius erbjuder även allergitester för människor där man kan se exakt vilka allergener man inte tål (om det är hundens päls eller saliv) och på sätt kan man undvika kontakt med just de allergenerna. En egen fäll till hunden gör att allergenerna stannar på en och samma plats, kan bädden rengöras frekvent så försvinner en stor del av allergener som riskerar att spridas.
En allergi utvecklas i tidig ålder och att man går i samma klass som någon som har en assistanshund kommer troligen inte att göra dig allergisk.
Läs mer om detta HÄR

Allergiker

En person som är hundallergiker har ofta väldigt bra kunskap och kännedom om sin allergi, hon eller han vet ofta mycket väl vad som ska undvikas och vad som hjälper när man utsätts för allergener.
Här till höger finner du en överenskommelse mellan Astma-och allergiförbundet och Svenska Brukshundklubben. Ingen person med funktionsnedsättning skall prioriteras framför någon annan.

Förebygg

Många hinder kan byggas bort, man kan sätta in en egen ingång till den elev som har assistanshund, något som kan användas även av andra elever som tycker det är obehagligt med trängsel i portar och korridorer, höga ljud eller för mycket människor på en och samma plats.
Ett eget ventilationssystem för de rum där assistanshundekipaget befinner sig mest är en något mera avancerad men genomförbar åtgärd.
Det är väldigt viktigt att man som skolpersonal inte ställer de två funktionshindren emot varandra, både de som är allergiska och de som nyttjar assistanshund har rätt till delaktighet. Det är skolans ansvar att se till att det också är så.

Tillgång

Finns det elever och personal på skolan som tycker att hundar är obehagliga eller har dåliga erfarenheter av hundar? För de personerna är det viktigt att förstå att en assistanshund inte kommer att springa lös i korridorer och lokaler, att en assistanshund är testad och godkänd som en säker hund. Både hunden och dess förare har genomgått en gedigen utbildning och föraren vet att hålla ordning på sin assistanshund. En assistanshund skall vara med sin förare under tiden i skolan och den ligger tryggt och säkert bredvid sin förare.
En effektiv metod att bota hundrädsla är genom kognitiv beteende terapi, under några träffar arbetar man tillsammans med en KBT terapeut för att övervinna sin rädsla, något som man har fördel av även utanför skolan. Här kan du läsa mera om hur det kan gå till att bota sin hundfobi.
Under tiden som denna insats ges till de som behöver den, kan man införa olika zoner i skolan. Man gör då så att tex i zon A är det stor chans att möta assistanshundekipaget, i zon B är det en medelstor chans och i zon C är chansen minimal. Som hundrädd vet man då vad man kan förvänta sig och behöver inte bli överraskad om ekipaget befinner sig i samma lokal som en själv.

Dialog

Att föra en dialog med föräldrar till barn som har en assistanshund är av högsta vikt, att inte ställa barns behov emot varandra är och ska vara en självklarhet, ingen har mera rätt till en fullgjord skolgång än någon annan.
De flesta hinder är praktiska och kan lätt lösas genom ett öppet sinne och en förståelse för att detta hjälpmedel ofta är det sista man provat i en lång rad av insatser, mediciner och hjälpmedel. Att vara förälder till ett barn som inte kan gå i skolan är inte en lätt uppgift, det går inte att tvinga dessa barn och att finna lösningar har ofta varit dessa föräldrars fokus under många år. En assistanshund kan vara den lösning som ger trygghet och en känsla av säkerhet för barnet, frihet och tid till föräldrarna och vara en förutsättning för att dessa barn ska fortsätta att utvecklas och bli en fullvärdig medlem i vårt samhälle.
Läs mer om hundrädsla HÄR

Assistanshund

Förbundskansli
Assistanshund
Lena Larson
Ekonomi, tjänstehund
Lena Larson
Handläggare assistanshund