Mynt som samlas i burk
Mynt som samlas i burk
Mynt som samlas i burk

Ekonomiskt stöd

29 aug 202329 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Det finns inget givet stöd att få för att utbilda en assistanshund. Det finns dock stöd att få när assistanshundekipaget har genomfört en godkänd examination.

Ekonomiskt stöd

För dig som funderar på eller redan är under utbildning finns det möjlighet att söka ekonomiskt stöd via fonder och stipendier.
Nedan hittar du ett urval av de fonder som finns att söka. Listan är inte heltäckande utan har endast för avsikt att vara ett stöd för dig som vill söka medel. Har ni information om andra vägar till stöd så kontakta gärna Svenska brukshundklubben på assistanshund@brukshundklubben.se.
Länstyrelserna har en gemensam stiftelsedatabas som du når genom följande länk: stiftelser.lansstyrelsen.se

Ett urval av fonder

Försäkringskassan

Enligt en dom hösten 2006 i kammarrätten i Göteborg (mål nr 6759-04) fastslogs att en alarmerande servicehund (diabetes) är ett handikapphjälpmedel och att försäkringskassan är skyldig att ersätta kostnader för mat, veterinärkostnader, försäkringar och dylikt.
Ersättningen sker inom ramen för merkostnadsersättning. Domen är prejudicerande för assistanshundar.

Merkostnadsersättning barn

Merkostnadsersättning vuxna

Försäkring

För dig som är ett certifierat assistanshundekipage hos Svenska Brukshundklubben finns en 50 procent rabatterad försäkringspremie hos Agria Djurförsäkring.

Kostnadskalkyl för Assistanshund

Kostnaderna för utbildning av assistanshund kan variera. Här följer dock en kalkyl med genomsnittliga kostnader från valp till utbildad assistanshund.
Kostnadskalkyl för utbildning av assistanshund med prisuppgifter aktuella under 2019 och 2020 inklusive obligatoriska tester och tjänstetecken.

Inköp av valp  16 000
Omkostnader hundens första levnadsår (schablon)  45 000
Lämplighetstest 0
Utbildning av ekipaget ca 50 timmar á 800 kr  40 000
Reseersättning assistanshundinstruktör á 18:50 per mil, genomsnittlig resa 100 mil  1 850
Examination 0
Tjänstetecken (deposition 1 000) 0
Årsprov 0
Övriga kostnader så som mat, försäkring, veterinärvård, annan utrustning  24 000

Summa från valp till godkänd examination

126 850

All priser angivna är inklusive moms.

Kostnad grundtränad hund

En grundtränad hund som är tränad efter personens behov kostar i genomsnitt 220 000. I det priset ingår motsvarade kostnader som för en egen tränad hund, personalkostnader under hundens tid hos utbildaren samt samträning av hunden och dess blivande förare.

Subventioner

Svenska Brukshundklubben har genom Myndigheten för Delaktighet fått en statlig ersättning som täcker de administrativa kostnaderna samt de obligatoriska testerna och tjänstetecken som examinerade hundar ska bära.

Assistanshund

Förbundskansli
Assistanshund
Lena Larson
Ekonomi, tjänstehund
Lena Larson
Handläggare assistanshund