Assistanshund som vilar under ett möte
Assistanshund som vilar under ett möte
Assistanshund som vilar under ett möte

Om assistanshund

Att utbilda en assistanshund