Liggande labrador med assistanshundstäcke
Liggande labrador med assistanshundstäcke
Liggande labrador med assistanshundstäcke

Assistanshundens arbete

29 aug 202329 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Assistanshunden tillhör gruppen sociala tjänstehundar, i denna grupp ingår också besöks-och terapihundar. SBK har endast i uppdrag att arbeta med assistanshundar

Assistanshund

Tjänstehundar är hundar som arbetar inom tull-, polis-, räddning- och försvarsmaktsverksamhet.
Det som utmärker ett assistanshundekipage är att hunden och föraren arbetar tillsammans som ett ekipage. Hunden ägs av och bor med sin förare.
Vissa kunskaper så som inkallning, koppelhyfs och passitvitet är kunskaper som är obligatoriska för alla assistanshundar. Utöver det skall hunden tränas till kunskaper som möter det specifika behov som du har. 
De arbetsområden som idag är erkända för ett assistanshundekipage inom SBK är.

  • Servicehund

  • Alarmerande hund

  • Signalhund

  • Psykisk hälsahund

Assistanshund

Förbundskansli
Assistanshund
Lena Larson
Ekonomi, tjänstehund
Lena Larson
Handläggare assistanshund