Hund tar ur handen
Hund tar ur handen
Hund tar ur handen

Grundläggande krav hund

29 aug 202329 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Det ställs vissa krav på ekipaget från SBK för att ett blivande assistanshundekipage ska få påbörja sin resa från att vara hund och ägare till att bli ett assistanshundekipage. Kraven har fastställts utifrån att ekipaget ska vistas i offentliga miljöer och att hunden ska ha ett praktiskt syfte för sin förare.

Krav på hunden

Hunden får inte vara yngre än 1 år vid lämplighetstest och inte äldre än 5 år vid examination.

Friskhetsintyg

Hunden ska vara frisk och utan nedsatt funktion. Bedömning görs på Sveriges veterinärförbunds blankett för friskintyg. Veterinären som genomför undersökningen ska ha kännedom om hundens framtida användningsområde och hunden ska undersökas i enlighet med de rasspecifika avelsstrategin (RAS) för rasen.
Intyget får inte vara äldre än 14 dagar vid tiden för lämplighetstestet.

Leder

För storvuxna hundar (över 25kg) och raser anslutna till SKKs hälsoprogram avseende höftledsstatus och/eller armbågsledsartros, nivå 2 eller 3, ska resultat från ledröntgen föreligga.
Röntgen kan även vara aktuell för övriga raser i de fall då den rasspecifika avelsstrategin förespråkar undersökning. Resultatet ska avläsas officiellt av Svenska Kennelklubbens veterinärer i enlighet med gällande FCI standard. För godkännande gäller:
Höftledsröntgen:

  • Normala höftleder grad A
  • Normala höftleder grad B

Observera att för vissa raser gäller att hunden ska vara lägst 18 månader vid officiell höftledsröntgen. Se vidare på SKKs webbplats www.skk.se.
Armbågsledsröntgen:

  • Inga påvisbara förändringar grad 0 

Ögon

I de fall rasen är ansluten till hälsoprogram inom SKK avseende ögonsjukdom, nivå 2 eller 3, alternativt att den rasspecifika avelsstrategin förespråkar DNA-‐test avseende allvarlig ögonsjukdom, ska giltigt resultat föreligga.
Hund med allvarlig ögonsjukdom (enligt listan nedan) godkänns inte för utbildning/leverans.

Med allvarlig ögonsjukdom avses exempelvis:
CEA, blödning kraftig
CEA, blödninglindrig
CEA, blödningmåttlig
CEA, näthinneavlossning kraftig
CEA, näthinneavlossning lindrig
CEA, näthinneavlossning måttlig
Colobom, kraftig
CRD, kraftig
Glaukom
Katarakt, bakrepolär, kraftig utbredning
Katarakt, total
KCS
Linsluxation, primär
Näthinneavlossning
Pannus
PHTVL/PHPV, grad 2-­6
PLD,3/4-total, flödeshål
Progressiv retinal atrofi (PRA)
RD Geografisk
RD Multifokal
RDTotal
Retinopati
Öga uppföljning

Ej SKK-registrerad

För hund som inte är registrerad i SKKs stambok tas beslut om hälsoundersökning beroende av ras/ingående raser. För hundar över 25 kg ska höftleds-och armbågsröntgen genomföras.

Kastration

Krav på kastration föreligger inte. Är hunden kastrerad ska detta anges på veterinärintyget. Hund som är kemiskt kastrerade får inte delta på test, karenstid enligt SKKs dopingsbestämmelser föreligger. https://www.skk.se/sv/utstallning/regler/doping/kar/

Vaccination

Hunden ska vara vaccinerad enligt vad som anges i SKKs "Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar".

Veterinärundersökning

Examinerad assistanshund ska genomgå årlig veterinärkontroll. Intyg skall redovisas i samband med årsprov. Ställningstagande angående fortsatt tjänstbarhet tas vid veterinärbesök och vid årskontroll.
För hundar i behov av medicinering tas beslut i samråd med veterinär från fall till fall om fortsatt tjänst med täcke är möjligt.

BPH

Innan ett lämplighetstest kan genomföras skall din hund ha genomfört ett BPH med skott. Oavsett vilka regler som gäller för att BPH skall anses ha genomförts så måste en hund som ska anmälas till lämplighetstest för Assistanshund genomfört ALLA moment inkluderade i BPH. Det går inte att välja bort moment för hund som skall utbildas till Assistanshund. Förtydligande: detta innebär att alla moment och faser skall ha slutförts och det får inte finnas några X i protokollet varken på moment eller fas. En socialt osäker hund, en rädd hund eller en aggressiv hund kommer inte att få möjlighet att genomföra lämplighetstest. Dessa egenskaper visar sig oftast när man genomför BPH.
BPH med skott genomförs av Svenska Kennelklubben godkända BPH arrangörer. En beskrivning av BPH och en lista med arrangörer hittar du genom att följa nedanstående länk.

För att protokollet från BPH skall hinna bearbetas och registreras i tid för lämplighetstest så måste det gå minst 2 veckor mellan BPH och lämplighetstest.

Lena Larson
Ekonomi, tjänstehund
Lena Larson
Handläggare assistanshund