Liten Assistanshund
Liten Assistanshund
Liten Assistanshund

Ett hjälpmedel

Assistanshunden- Ett levande hjälpmedel

29 aug 202329 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Assistanshunden är en civil tjänstehund vars syfte är att öka möjligheten för människor med funktionsnedsättning att få en större delaktighet i samhället.

Våren 2015 fick MFD, Myndigheten för delaktighet, regeringens uppdrag att upphandla en stödfunktion för assistanshundverksamheten i Sverige. I början av november blev Svenska Brukshundklubben tilldelad uppdraget assistanshundar från och med år 2016. 

Definitionen

Storpudel Sune i stan tillsammans med sin förare

Assistanshunden Sune

Assistanshunden är en civil tjänstehund vars syfte är att öka möjligheten för människor med funktionsnedsättning att få en större delaktighet i samhället med hunden som hjälpmedel.

En Assistanshund kvalitetssäkrad av MFD upphandlad aktör har genomgått nogranna hälso-och mentaltester, den är lämplig för sitt uppdrag och har fått en gedigen och kvalitetssäkrad utbildning.
I begreppet assistanshund ingår ledarhundar (ledarhundar ingår inte i SBKs uppdrag), signalhundar, servicehundar, diabeteshundar, epilepsihundar och psykisk hälsahund (för personer med psykisk ohälsa).
Det är Myndigheten för Delaktighet som har regeringens uppdrag att upphandla en stödfunktion via sitt regleringsbrev.

Tjänstetecken

En assistanshund som har blivit godkänd vid ett lämplighetstest bär ett svart täcke med gul text "Assistanshund" under utbildning. På ryggen finns ett id märke med ett för ekipaget unikt nummer.
En assistanshund som har blivit godkänd vid en examination bär ett svart täcke med gul text "Assistanshund". På ryggen finns ett id märke med för ekipaget unikt nummer.

Id kort

Alla assistanshundsförare skall på begäran kunna uppvisa ett id kort utfärdat av Svenska Brukshundklubben.

Assistanshund

Förbundskansli
Assistanshund

Lena Larson
Ekonomi, tjänstehund
Lena Larson
Handläggare assistanshund