U can move
U can move
U can move

U-CAN-MOVE

Utvärdering av träningsprogram.

30 aug 202330 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Utvärdering av träningsprogrammet “Upp och hoppa- Sund med hund”. Pilotstudien är avslutad och kommer att publiceras under 2023.

U-CAN-MOVE!

I dagens moderna samhälle med ökat stillavarande livsstil är regelbunden fysisk aktivitet viktig för människors fysiska och mentala hälsa. Trots detta ökar andelen stillasittande, särskilt tydligt är detta under den pågående covid-19 pandemin.
Det finns bevis som tyder på att hundägande ger hälsofördelar – eftersom hundägare är kända för att vara mer fysiskt aktiva än icke-hundägare. Trots detta är upp till 70% av hundägare otillräckligt fysiskt aktiva och 20-40% går inte på promenad med sina hundar. Hur detta mönster ser ut bland svenska hundägare och hundar är inte känt.
Därför är det övergripande syftet med vårt projekt att stimulera en långsiktig ökad fysisk aktivitet hos hundägare och hund. Under 2021 kommer forskargruppen att fokusera på en enkätstudie för att undersöka dagens aktivitetsnivå och välbefinnande hos svenska hundägare och deras hundar, samt en träningsstudie som utvärderar ett av SBK:s träningsprogram på hälsofaktorer hos både hundägare och hund gällande hundägarens och hundens fysiska och mentala hälsa.

Genomförande av träningsstudie:

Deltagare: hundägare över 18, och/eller vårdare av minst en hund, i psykiskt och fysiskt tillstånd som möjliggör deltagande i ”Upp och Hoppa – Sund med hund” på minst grundnivå. Hundägaren får inte ha känd eller misstänkt hjärtsjukdom, kroniska lungsjukdomar, typ 1-diabetes, aktiv cancer, allvarliga psykiatriska sjukdomar inklusive drog- eller alkoholberoende och andra medicinska tillstånd som kan medföra hälsorisk/äventyra genomförandet. Hunden måste också vara frisk nog att genomföra träningen.
Studiedesign: Registrering av kroppssammansättning (tanitavåg), BMI och kroppsmått, blodtryck, puls, självskattad fysisk kondition, fysisk aktivitet (accelerometer), enkäter riktade till hundägare. 
Träningsprogram: "Upp och Hoppa – Sund med hund" arrangerar en löpargrupp i Uppsala. Programmet har fyra intensitetsnivåer (mål att klara 2.0, 5.0, 7.5 och 10 km), sker med 3 pass/vecka under 8 v, med möjlighet till förlängning. Se denna länk:

https://www.brukshundklubben.se/kurser/sund-med-hund/löparskolan/

Genomförande: Hundägare med hund får accelerometrar (en liten dosa som mäter rörelse samt sömn och som sätts i ett band på din höft dag tid och runt armen på natten, respektive i hundens halsband) per post en vecka före fysiskt besök.
Fysiskt besök sker vid två tillfällen på SLU (smittskyddsanpassad utifrån rådande riktlinjer) för undersökning av hund och ägare. Registreringar sker innan interventionens start, samt efter 8 v, samt 6 månader efter avslutat träningsprogram. Webbaserade enkäter fylls i vid motsvarande tidpunkter. Data från accelerometrar samlas in med jämna mellanrum under studietiden.
Du och din hund har nu möjlighet att bidra till ökad kunskap om hur ökad fysisk aktivitet kan påverka din och din hunds fysiska och mentala hälsa- genom att delta i studien.
Frågor?  ucanmove@slu.se

Vill du veta mer?

Britta Agardh
Projektledare
Britta Agardh