Nyheter
Nyheter
Nyheter

På gång inom Sund med hund

22 jan 202422 jan 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Här hittar du det som är på gång inom Sund med hund!

Upp och hoppa-dagen

Tillsammans med Generation Pep (www.generationpep.se) försöker vi inspirera till mer fysisk aktivitet.
Den 31 januari är det Upp och hoppa-dagen och det uppmärksammar vi genom att uppmana ER alla att försöka göra så många "slalom mellan benen" som möjligt under 31 sekunder.
Vi har här fått hjälp av våra blivande SBK Friskvårdsinstruktörer.
Dela gärna med dig genom att lägga upp en filmsnutt på er i Facebook- gruppen "Upp och hoppa- Sund med hund".
Lycka till!

 

Vad kan forskarna lära sig av svenska hundägare?

Forskargruppen i U Can Move-projektet på Sveriges Lantbruksuniversitet genomför just nu en enkätundersökning med fokus på hälsa och levnadsvanor hos svenska hundägare. Bakgrunden till studien är att tidigare forskning visat att hundägare löper mindre risk att drabbas av hjärtkärlsjukdomar jämfört med Sveriges befolkning i stort. Orsakerna till detta är inte helt klarlagda, men det skulle kunna bero på att hundägare rör på sig mer än de som inte har hund, eller på att det sociala stöd som hunden innebär har en avstressande och blodtryckssänkande effekt. Det faktum att många hundägare tillbringar mycket tid utomhus i natur- och grönområden kan också vara av betydelse. Forskargruppen i U Can Move-projektet vill genom den aktuella enkätstudien ta reda på mer om tänkbara orsaker till att hundägare har lägre risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom. Enkäten skickas ut till 2000 hundägare som blivit slumpmässigt utvalda från Jordbruksverkets hundregister och förhoppningen är att studien ska bidra med ny viktig kunskap om hur man kan förebygga hjärtkärlsjukdom i befolkningen.
Forskarna i U Can Move-projektet har tidigare utvärderat ”Upp och hoppa – sund med hund”, Brukshundsklubbens gemensamma träningsprogram för hundägare och hund. Preliminära resultat visar på att hundarnas hull minskade efter träningsprogrammet, och hundägarnas livskvalitet ökade. Under 2024 planeras en mer omfattande uppföljning av träningsprogrammet i en ny studie. Du kan läsa mer om U Can Move-projektet här: https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/hund/u-can-move/.

Britta Agardh
Handläggare Avel och hälsa
Britta Agardh
Utskottet för avel och hälsa
Avel och hälsa

Projektet avslutas

Sund med hund hoppar vidare till ordinarie verksamhet.
Projektet Upp och hoppa – sund med hund, startade i april 2018 och avslutades sista december 2023. Projektet, som finansierats av Svenskts Friluftsliv, har övergripande syftat till att öka kunskapen om och färdigheten i att använda naturen som verktyg för fysisk aktivitet. Detta för att öka det fysiska och psykiska välbefinnandet hos såväl människor som hundar i samhället.
De friskvårdsutbildningar och friskvårdsaktiviteter som tagits fram kommer även fortsättningsvis att finnas tillgängliga inom Svenska Brukshundklubben, vilket gläder projektledaren Britta Agardh. "-Det har varit fantastiskt roligt och inspirerande att jobba med Upp och hoppa! När jag nu ska jobba med ett annat projekt i Brukshundklubbens regi, känns det tryggt att mycket av det vi byggt upp kommer att leva kvar. Både genom aktiviteter ute på våra lokala brukshundklubbar samt aktiviteter som Utskottet för hundägarutbildning kommer att ansvara för". 

Förbundskansli
Hundägarutbildning