Örebro BK i solen
Örebro BK i solen
Örebro BK i solen
SBK Logga Örebro BK

SBK Närkes Distrikt

GDPR

Örebro Brukshundklubb

10 nov 202310 nov 2023

Örebro BrukshundklubbÖrebro Brukshundklubb

Örebro Brukshundklubb GDPR

Örebro Brukshundklubb (Örebro BK) är en lokalavdelning i riksorganisationen Svenska Brukshundklubben (SBK). För att bli medlem i SBK fordras ett medgivande att personuppgifter i form av namn, adress, telefonnummer, epost och personnummer får registreras i SBKs centrala medlemsregister. Läs mer här.
Även Studiefrämjandet kräver dessa personuppgifter för att Örebro BK ska få del av bidrag för sin kursverksamhet.
Vid anmälan till olika aktiviteter kommer du att behöva styrka att du accepterar att Örebro Brukshundklubb lagrar information om dina personuppgifter. Betalning av medlemsavgiften innebär också att du accepterar detta.
När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Integritetsskyddsmyndigheten kan du läsa mer.
Vilka personuppgifter som behandlas?

De uppgifter Örebro BK behöver hämtas i första hand in direkt från dig. Eftersom du ska anslutas till vår lokalklubb behöver vi uppgifter om ditt namn, personnummer (12 siffror), postadress, e-postadress, telefonnummer och organisatoriska uppgifter. Personnumret är nödvändigt för att kunna säkerställa identitet, exempelvis vid försäkringsärenden kopplade till förbundets olycksfallsförsäkring.
Vad vi använder dina personuppgifter till.
Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, hantera dina kursanmälningar och anmälningar till övriga aktiviteter som görs via Örebro BK.
Läs mer på Svenska Brukshundklubbens hemsida om hur SBK centralt hanterar dina uppgifter vid anmälan till tävling och prov och om hur dina uppgifter lagras i SBK:s medlemsregister. Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag.
Personuppgifter om dig som funktionär.
Om ditt medlemskap innefattar aktiviteter där du är funktionär eller förtroendevald, kan uppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du ska kunna fullborda dina uppdrag, exempelvis på vår hemsida.
Personuppgifter vid kurser och utbildningar.
Vi samarbetar med Studiefrämjandet och vi delger dina uppgifter till dem när du väljer att gå kurs hos oss. Läs mer om hur de behandlar dina uppgifter på Studiefrämjandets hemsida.