Örebro BK i solen
Örebro BK i solen
Örebro BK i solen
SBK Logga Örebro BK

SBK Närkes Distrikt

Mentaltest (MT)

Örebro Brukshundklubb

09 okt 202309 okt 2023

Örebro BrukshundklubbÖrebro Brukshundklubb

Att göra Svenska Brukshundklubbens mentaltest (MT) ger ägaren ökad kunskap om hundens beteenden och egenskaper, och uppfödarna ett underlag för det fortsatta avelsarbetet.

Mentaltest

Från och med 1 januari 2017 finns två olika mentaltester inom Svenska Brukshundklubben.

Det ena är enligt det regelverk som godkänts av Svenska Kennelklubben. Detta är samma regler som gällt sedan 2007 och benämns MT2007. Resultaten från MT2007 registreras av Svenska kennelklubben i Hunddata.

Det andra är Brukshundklubbens nya MT – MT2017.

Om mentaltest 2007

Svenska Brukshundklubbens mentaltest härstammar från Statens Hundskola i Sollefteå där mentaltestet utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar. Brukshundklubbens första mentaltest blev verklighet 1972 och behölls med samma upplägg fram till 2007 då Brukshundklubben hade utvecklat ett nytt MT som vi nu kallar för MT2007.

För att delta i mentaltest 2007 måste hunden vara mellan 18 och 48 månader. Mentaltesten innehåller delar som bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor.

Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt. MT2007 är uppdelat i två delar där minimipoäng måste uppnås i båda för att ge godkänt.

Resultat MT2007

Resultaten från MT2007 registreras hos Svenska Kennelklubbens. Du kan se resultatet på bland annat hunddata.

Korning för brukshundraser

Ursprungligen innehöll titeln korning godkänt resultat på tre delar, en mentaldel, en exteriördel och en veterinär kontrolldel (HD-röntgen). Idag har man skiljt på kontrollerna, så veterinärkontrollen är en egen del medan godkänt mentaltest tillsammans med godkänd exteriörbeskrivning från 18 månader numera är grunden för korning.

Korning är ett sätt att kontrollera statusen för brukshundar. Korning är endast möjligt att genomföra för hundar av brukshundras.

I korningen ingår en del för test av hundens mentalitet och en del för bedömning av exteriören. Hundar som blir godkända i både mentaldel (MT2007) och exteriördel erhåller den meriterande titeln korad som registreras på Svenska Kennelklubben system.

Korningar arrangeras av Svenska Brukshundklubben. Utöver våra korningar kan även Schnauzer-Pincherklubben (SSPK) arrangera korningar för sina raser.

Läs mer om exteriörbeskrivning här.

Enskilda hundar som fått titeln korad kan erhålla ett diplom genom de flesta rasklubbar.

Korningsdiplom uppfödare

Svenska Brukshundklubbens korningsdiplom tilldelas tik med minst fem korade avkommor, hane med minst 15 korade avkommor och uppfödare med minst 10 korade avkommor.

Mer information om korningsdiplom hittar du på Svenska brukshundklubbens hemsida. Här kan du ansöka om korningsdiplom för uppfödare.