Rottweiler uppställd
Rottweiler uppställd
Rottweiler uppställd

Exteriörbeskrivning

01 mar 202401 mar 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben (SBK) arrangerar exteriörbeskrivningar för våra brukshundraser.

Om exteriörbeskrivning

Exteriörbeskrivningar kan arrangeras av SBK centralt, distrikt, lokalklubbar och rasklubbar. Även Svenska Schnauzer-Pinscherklubben har rätt att arrangera SBK:s korning för sina raser.
Under en exteriörbeskrivning görs det en noggrann och detaljerad genomgång av hunden. Förtjänster, brister och avvikelser från rasstandarden noteras i ett protokoll som är gemensamt för alla brukshundraser.

Exteriörbeskrivning kan göras enligt följande:

  • Från 12-17 månaders ålder.
    Dessa resultat registreras enbart av SBK.
  • Från 18 månaders ålder.
    Dessa resultat registreras av Svenska Kennelklubben (SKK) i Hunddata.

Korad

För att få titeln korad registrerad hos SKK måste hunden dels ha ett godkänt resultat från en exteriörbeskrivning som är gjord när hunden är 18 månader eller äldre och dels ett godkänt resultat från ett officiellt mentaltest (MT).
Det finns ingen övre åldersgräns att göra exteriörbeskrivningen.

Exteriörbeskrivare

Exteriörbeskrivningen utförs av en beskrivare, som antingen kan vara en av SKK auktoriserad exteriördomare för rasen eller en av SBK auktoriserad exteriörbeskrivare för rasen.
SBK:s exteriörbeskrivare utbildas av exteriördomare inom SKK. Utbildningen är omfattande och deltagarna har en gedigen bakgrund och ett stort intresse för anatomi och rasstandard. Deltagarna till utbildningen anmäls av respektive rasklubb.

Anmälan exteriörbeskrivning

Exteriörbeskrivning från 18 månader

Tillfällen för exteriörbeskrivningar från 18 månader, där resultatet registreras i SKK Hunddata, hittar du i SBK tävling, välj fliken för MH/MT.
För att kunna anmäla dig till en exteriörbeskrivning måste du ha ett konto i SBK Tävling.
Klicka här om du vill ha hjälp med hur man skapar ett konto.

Exteriörbeskrivning 12-17 månader

Exteriörbeskrivningar för hundar som är mellan 12 och 17 månader kan genomföras vid samma tillfällen som för de hundar som är över 18 månader.