Illustration av korningsdiplom
Illustration av korningsdiplom
Illustration av korningsdiplom

Korningsdiplom

30 jan 202330 jan 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

En korad hund är ett bevis på en hund som är bra både exteriört och mentalt. Korningsdiplomet har instiftats för att stimulera uppfödare att verka för att valpköpare korar sina hundar.

Korningsdiplom till uppfödare

Du kan som uppfödare av brukshundras och medlem i Svenska Brukshundklubben ansöka om korningsdiplom för din uppfödning. För ett erhållande av diplomet krävs att nedan angivet antal hundar av samma ras är uppfödda av samma uppfödare eller kennel, fallna efter en och samma hanhund eller tik och har deltagit vid något av Svenska Brukshundklubbens anordnade mentaltest MT2007 och exteriörbeskrivning med godkänt resultat.

Diplomet kan utdelas retroaktivt och mer än en gång till samma kennel eller uppfödare.

Korningsdiplom tilldelas:

  • Tik med minst 5 korade avkommor
  • Hane med minst 15 korade avkommor
  • Uppfödare med minst 10 korade avkommor

Observera

För att få titeln Korad registrerad hos Svenska Kennelklubben (SKK) måste hunden ha godkänt resultat från både MT2007 och en exteriörbeskrivning som är gjord när hunden var 18 månader eller äldre.

Rutiner för ansökan

1. Sök korningsdiplom via formuläret nedan. Kansliet kontrollerar att alla uppgifter som behövs finns med för att rasklubben ska kunna godkänna ansökan.

Uppgifterna är: medlemskap, kennelnamn, uppfödarens namn och adress samt registreringsnummer och namn på hundarna.

2. SBK:s kansli, handläggare för utskottet för avel och hälsa, skickar den inkomna ansökan i sin helhet till berörd rasklubb för kontroll, godkännande och diarieföring.

 

3. Rasklubben meddelar SBK:s handläggare för utskottet för avel och hälsa om tillstyrkan eller avslag.

Observera att det i händelse av förlust, tvist eller liknande är rasklubben som ansvarar för diarieföring av ansökningshandlingar då rasklubben är den som står för granskning och godkännande.

 

4. Kansliets handläggare för utskottet för avel och hälsa utfärdar och skickar diplom till uppfödare samt en scannad kopia till rasklubben.

Ansök om korningsdiplom

Diplom till enskild hund

Brukshundklubben centralt tilldelar inte diplom till enskilda korade hundar, men flertalet rasklubbar gratifierar hundar av sin ras genom diplom.