Kreditkort
Kreditkort
Kreditkort

Betalning av medlemsavgift

02 jun 202202 jun 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Då Svenska brukshundklubben precis bytt medlemssystem och betalningslösningarna inte var på plats från start kunde blivande medlemmar i övergångsperioden inte betala sitt medlemskap.

Nytt BG

Svenska Brukshundklubben har bytt från plusgiro (PG) till bankgiro (BG) i samband med bytet av medlemssystem.

 

Observera att du INTE ska betala på något annat sätt än via Memebrsite eller den avi du fått. Det går t ex inte att använda en gammal avi från tidigare år, eftersom den avin inte längre finns registrerad. Medlem online hade en rutin som stängde förfallna avier vilket gör att gamla, förfallna avier inte går att spåra bakåt. 

Avisering av medlemsavgifter t o m 1 juli

Medlemsavgifter t o m 1 juli är aviserade nu 2022-04-26.

Avin ligger under "Mina fakturor" i Membersite och det går där att betala direkt via Swish eller kort.

Det skickas även ut pappersavier på posten så att du som inte vill betala med Swish eller kort kan betala med BG.

Har du betalat via Swish eller kort kan du bortse från pappersavin när den kommer.

Betala medlemsavgiften med Swish

Det är möjligt att teckna medlemskap via Membersite och betala med Swish eller kort. 

Bli medlem och Mina fakturor har aktiverats i medlemssystemet för att möjliggöra tecknande av medlemskap med betalning via Swish och de redan aviserade medlemsavgifterna är synliga under "Mina fakturor".

Har du inte möjlighet att betala med Swish eller kort kommer en avi med posten.

Viktigt att betala avin när den kommer för att behålla dina resultat!

Det är viktigt att betalning av medlemskapet sker innan avin förfaller för att medlemskapet ska fortsätta att vara giltigt.

Om inte medlemsavin betalas innan förfallodatum kommer uppnådda prov- och/eller tävlingsresultat att strykas.

Digitalisering av betalningar

Första året betalar du som ny medlem med Swish eller kort. År två kan du välja att betala med Swish, kort, sedan kommer betalningssätten e-faktura och KIVRA att aktiveras. Om du inte vill använda de digitala betalsätten kommer en pappersavi att skickas ut med vanlig postgång.

Klubbarna kommer som tidigare att få klubbavgiften utbetald via avräkning med den skillnaden att även första årets klubbavgifter först går till förbundet som sedan betalar förbundet ut avgifterna till respektive klubb.