Kreditkort
Kreditkort
Kreditkort

Betalning av medlemsavgift

12 aug 202212 aug 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Nytt BG

Svenska Brukshundklubben har bytt från plusgiro (PG) till bankgiro (BG) i samband med bytet av medlemssystem.

 

Observera att du INTE ska betala på något annat sätt än via Memebrsite eller den avi du fått. Det går t ex inte att använda en gammal avi från tidigare år, eftersom den avin inte längre finns registrerad. Medlem online hade en rutin som stängde förfallna avier vilket gör att gamla, förfallna avier inte går att spåra bakåt. 

Betala medlemsavgiften

Det är möjligt att teckna medlemskap via Membersite och betala med Swish eller kort. 

När det är dags att betala för en ny avgiftsperiod kan du gå in och betala den med kort eller Swish under "Mina fakturor". 

Har du inte möjlighet att betala med Swish eller kort är det efter ett tag möjligt att betala med Kivra, e-faktura och har du inte det så kommer en avi med posten.

Viktigt att betala avin när den kommer för att behålla dina resultat!

Det är viktigt att betalning av medlemskapet sker innan avin förfaller för att medlemskapet ska fortsätta att vara giltigt.

Om inte medlemsavin betalas innan förfallodatum kommer uppnådda prov- och/eller tävlingsresultat att strykas.

Digitalisering av betalningar

Första året betalar du som ny medlem med Swish eller kort, har du inte möjlighet till det kan du be om att få en pappersavi (kontakta medlem@brukshundklubben.se).

År två kan du välja att betala med Swish eller kort via "Mina fakturor" i medlemssystemet. Har du inte möjlighet till det kan du betala via Kivra, e-faktura eller pappersavi som skickas ut med vanlig postgång.

Klubbarna kommer som tidigare att få klubbavgiften utbetald via avräkning med den skillnaden att även första årets klubbavgifter först går till förbundet som sedan betalar ut avgifterna till respektive klubb.