Kreditkort
Kreditkort
Kreditkort

Betalning av medlemsavgift

22 mar 202322 mar 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Nytt BG

Svenska Brukshundklubben har bytt från plusgiro (PG) till bankgiro (BG) i samband med bytet av medlemssystem.

Det är därför viktigt att du betalar in till BG.

Får vi in betalningar till det gamla PG-kontot innebär det lång handläggningstid för att registrera inbetalningen på rätt medlem, vilket kan innebära att ditt medlemskap står som obetalt under en tid om du betalat in på PG.

Observera att du INTE ska betala på något annat sätt än via Membersite eller den avi du fått. Det går t ex inte att använda en gammal avi från tidigare år, eftersom den avin inte längre finns registrerad. Medlem online hade en rutin som stängde förfallna avier vilket gör att gamla, förfallna avier inte går att spåra bakåt. 

Påminnelser via e-post

Från och med mitten av mars 2023 kommer vi att skicka ut automatiska påminnelser via e-post när vi debiterat medlemsavgiften. Detta är ett led i att hjälpa dig som medlem att se när du kan gå in och betala medlemsavgiften för kommande period.

Det går också ut en påminnelse ca tre (3) veckor innan ditt medlemskap går ut.

Dessa mail är vänliga påminnelser i förväg för att undvika att sista datum för medlemskapet kanske missas.

I mailen finns instruktioner hur du gör för att betala din medlemsavgift med Swish eller kort.

En guide i hur du gör för att betala medlemsavgiften finns också längre ner på den här sidan.

Har du inte möjlighet att betala med Swish eller kort är det bara att invänta en digital avi till Kivra eller din internetbank (om du anmält att du vill ha e-faktura från Svenska Brukshundklubben), alternativt en pappersavi med posten om du inte har Kivra eller e-faktura.

Betala medlemsavgiften

Det är möjligt att teckna medlemskap via Membersite och betala med Swish eller kort. 

När det är dags att betala för en ny avgiftsperiod kan du gå in och betala den med Swish eller kort under "Mina fakturor". 

Har du inte möjlighet att betala med Swish eller kort kan du betala med Kivra eller e-faktura i din internetbank. Har du inte Kivra/e-faktura kommer en pappersavi med posten.

Viktigt att betala i tid 

Det är viktigt att medlemsavgiften betalas innan medlemskapet förfaller till betalning för att medlemskapet ska fortsätta att vara giltigt.

Om inte medlemsavgiften betalas innan medlemskapet går ut kommer uppnådda prov- och/eller tävlingsresultat att strykas.

Digitalisering av betalningar

Första året betalar du som ny medlem med Swish eller kort, har du inte möjlighet till det skickas en avi ut till Kivra, din internetbank som e-faktura eller en pappersavi på posten.

År två kan du välja att betala med Swish eller kort via "Mina fakturor" direkt i medlemssystemet. Har du inte möjlighet till det kan du betala via Kivra, e-faktura eller pappersavi som skickas ut med vanlig postgång.

Klubbarna kommer som tidigare att få klubbavgiften utbetald via avräkning med den skillnaden att även första årets klubbavgifter först går till förbundet som sedan betalar ut avgifterna till respektive klubb.

Avi till Kivra

Har du Kivra behöver du inte göra någonting för att få din avi till Kivra. Avin kommer dit i samband med att vi skickar ut fysiska avier ca 2 veckor innan medlemskapet ska vara betalt.

E-faktura

Logga in i din internetbank och ange att du vill ha e-faktura från Svenska Brukshundklubben så får du din nästa avi direkt i din internetbank.

Pappersavi

Vill du ha pappersavi och inte har Kivra eller e-faktura så kommer din avi med posten en till två veckor innan den ska vara betald (beroende på postgången tar det olika lång tid för avin att komma fram).

Guide betala medlemsavgift

Förbundskansli
Medlemsfrågor