Bild som visar en Ipad med SBK logotype liggande på ett bord.
Bild som visar en Ipad med SBK logotype liggande på ett bord.
Bild som visar en Ipad med SBK logotype liggande på ett bord.

Anmälan och konferensavgift

vid kongressen 2024

29 apr 202429 apr 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens distrikt och rasklubbar utser delegater (representanter) till kongressen. Kallelse skickas ut till distrikt och rasklubbar senast den 1 februari det år kongressen genomförs. Efter inbjudan deltar även hedersledamöter och andra inbjudna gäster vid förhandlingarna.

Anmälan till kongressen

Anmälan görs via anmälningsformulär längre ned på den här sidan senast den 9 mars 2024.

För att kongresshandlingarna ska kunna skickas ut i enlighet med grundstadgarna ber vi er att inkomma med anmälningar i god tid. Skulle distrikt och rasklubbars års- eller fullmäktigemöten inte vara genomförda innan den 9 mars, och de därmed inte vet vilka delegater som ska representera er på kongressen, vänligen anmäl rätt antal delegater ändå, så kan namnen på delegaterna korrigeras i efterhand när mötet är genomfört. Denna justering ska dock vara genomförd senast den 31 mars.

Sista anmälningsdag

Delegater: 9 mars
Gäster: 31 mars

Anmälan till kongressen är bindande och distrikt/rasklubb samt betalande gäster faktureras i samband med att anmälan inkommer till förbundskansliet. Konferensavgift återbetalas inte vid förhinder och/eller sjukdom, planera därför gärna reserv som kan delta vid förhinder.

Ändringar

Alla ändringar/kontakter med hotellet vad gäller ankomsttider, logi, deltagande mm ska meddelas via förbundskansliet (inte resor). Detta görs till konferens@brukshundklubben.se. Ändringar av uppgifterna som angetts i anmälan meddelas så fort som möjligt.

Konferensavgift

Delegaternas resekostnader bekostas av förbundets centrala medel. Konferensavgift betalas av respektive distrikt/rasklubb. För övriga deltagare framgår de ekonomiska förutsättningarna i inbjudan.

Om hedersledamot/valberedning även deltar som delegat för distrikt/rasklubb på kongressen bekostas resor och kongressmiddag av förbundet. Övrig konferensavgift betalas av distrikt/rasklubb.

Mineralvatten och lättöl ingår till måltiderna. Alkoholhaltiga drycker inhandlas på egen bekostnad.

Konferensavgifter

För konferensavgifter se respektive kallelse/inbjudan.

Anmälan - delegater och inbjudna deltagare

Nedan anmäler sig de delegater som representerar distrikt och rasklubbar samt inbjudna deltagare som ska delta på kongressen.