Hund och människa som tittar på en dator.
Hund och människa som tittar på en dator.
Hund och människa som tittar på en dator.

Digitala verktyg

vid Svenska Brukshundklubbens extra kongress 2023

13 dec 202313 dec 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Här samlas information om digitala verktyg som används under Svenska Brukshundklubbens extra kongress 2023. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Ljud- och bildupptagning

Ljud- och bildupptagning, som komplement till vårt kongressprotokoll, fotografering (skärmdump) och eventuell streaming förekommer under kongressen, och kan komma att publiceras i någon av Svenska Brukshundklubbens kommunikationskanaler.

Digitala enheter

Delegat, och övriga deltagare, behöver under förhandlingarna ha tillgång till minst en digital enhet (dator, surfplatta eller smart telefon) som har möjlighet att öppna webbsidor.

För optimalt deltagande rekommenderas två digitala enheter för att kunna se både videokonferens (Zoom) på dator samt röstningsverktyg (VoteIT) i smart telefon eller surfplatta samtidigt.

God internetuppkoppling behövs och de digitala enheterna ska ha möjlighet att öppna webbsidor, ha mikrofon, kamera och god ljudupptagning.

Alla deltagare bör vara inloggade i mötet genom en egen digital enhet. Delegater ska inte dela samma digitala enhet. Det försvårar beslutsfattandet då det blir svårt att hålla räkningen om flera delegater delar på till exempel en dator. Dessutom är det svårt att ge ordet till rätt person samt veta vem som har ordet.

Ansvaret att förse delegat med digital enhet vilar på den instans som delegat representerar.

VoteIT

Vid Svenska Brukshundklubbens extra kongress 2023 kommer mötesverktyget VoteIT att användas för att publicera möteshandlingar och genomföra eventuella voteringar.

Vad är VoteIT?

VoteIT är ett mötesverktyg för genomförande av årsmöten och andra demokratiska processer där handlingar, förslag, talarlistor och omröstningar för alla dagordningspunkter hanteras via en webbsida. Du behöver en digital enhet; en smart telefon, surfplatta eller dator samt internetuppkoppling för att kunna rösta.

OBS! Det är den instans du representerar som ansvarar för att förse dig med digital enhet.

Mötesverktyget är utvecklat av föreningen VoteIT, som Svenska Kennelklubben är medlemmar i tillsammans med ett stort antal andra föreningar. Läs mer om VoteIT här.

Registrering i VoteIT

Du behöver inför mötet gå till https://skk.voteit.se och logga in med den mejladress som du uppgav i samband med anmälan till den extra kongressen.

VoteIT-mötets öppnande

VoteIT-mötet kommer att öppna för inloggning och support kl. 09:30 – 10:00.

Utbildning i VoteIT

Torsdagen den 14 december finns möjlighet att få en digital genomgång av det digitala röstningsverktyget VoteIT, inför den extra kongressen.

Datum: 2023-12-14
Plats: De digitala mötesverktygen Zoom och VoteIT
Tid: Torsdagen den 14 december kl. 19:00 - 20-00

Utbildningen startar kl. 19:00 den 14 december och genomförs digitalt i Zoom. Länk till mötet skickas ut till anmälda delegater och övriga deltagare efter att anmälningstiden till den extra kongressen har gått ut.

Vid utbildningen får du kunskap om systemet och du kan lägga upp dig som deltagare i VoteIT så att det redan är i sin ordning inför kongressens uppstart lördagen den 16 december.

Du behöver inför både utbildningstillfället i VoteIT den 14 december och kongressförhandlingarna den 16 december gå till https://skk.voteit.se och logga in med den
e-postadress som du angav i samband med anmälan till den extra kongressen.

För att kunna rösta och ställa upp dig på talarlistan behöver du logga in på VoteIT så fort som möjligt. Gör du inte det kan du få problem med din rösträtt eller möjlighet att tala på lördag.

Guide till VoteIT

Information om inloggning finns i den Guide till VoteIT som skickas ut till anmälda deltagare.

Zoom

Den extra kongressen 2023 genomförs digitalt som ett digitalt fullmäktigemöte på distans, i enlighet med Svenska Kennelklubbens riktlinjer, genom videokonferens med de digitala verktygen Zoom och VoteIT.

Zoom-mötets öppnande

Zoom-mötet öppnar i ”väntrummet” kl. 09:30 – 10:00. Detta så att tid finns att se till att teknik och inloggningar fungerar.

Ladda gärna ned zoom-klienten i stället för att använda webbversionen.

Tidsprogrammet genomförs i pass om ca 45 minuter. Detta för att bibehålla koncentration, möjliggöra bensträckare mm.

Vid inlägg önskas videokameran vara påslagen.