Bild som visar en paragraf i guld och en mötesklubba.
Bild som visar en paragraf i guld och en mötesklubba.
Bild som visar en paragraf i guld och en mötesklubba.

Kongresshandlingar och protokoll

Svenska Brukshundklubbens extra kongress 2023

16 dec 202316 dec 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens kongresshandlingar och protokoll vid extra kongress 2023.

Handlingar

Här presenteras de handlingar som kommer att behandlas på den extra kongressen 2023 som genomförs lördagen den 16 december. Handlingar läggs upp efterhand som de är klara.

Digitala kongresshandlingar

I enlighet med Svenska Brukshundklubbens fokusområde Hållbarhet distribueras samtliga kongresshandlingar digitalt. Dessa kommer att tillsändas distrikt, rasklubbar samt anmälda kongressdeltagare per e-post samt läggas upp här på hemsidan. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga i det digitala mötesverktyget VoteIT under kongressförhandlingarna.

Nomineringar från distrikt/rasklubbar

Läs mer om nomineringar från distrikt och rasklubbar samt förfarandet med öppen nominering inför och under kongressförhandlingarna här.

Distrikt och rasklubbars förslag i VoteIT

Lägg förslag i VoteIT - nomineringar

Viktigt är att de nomineringar som skickats in från distrikt och rasklubbar till förbundskansliet även behöver läggas upp som förslag i VoteIT inför/under förhandlingarna. Detta görs av respektive nomineringsinstans. Samtliga förslag ska även lyftas från talarstolen under mötet också.

Nomineringar

Här presenteras de personer som nominerats av distrikt och rasklubbar. Längre ned finns presentation av respektive person.

Instans

Nominerad

Funktion/post

Gävleborgsdistriktet
Mellannorrlandsdistriktet
Östgötadistriktet

Stefan Dahlhielm

2:e vice ordförande

Östgötadistriktet, Gävleborgsdistriktet och Skaraborgsdistriktet

Stefan Dahlhielm

2:e vice ordförande

Svenska Hovawartklubben

Stefan Dahlhielm

2:e vice ordförande

Rasklubben för belgiska vallhundar

Martin Sjölin

2:e vice ordförande

 

 

 

Östgötadistriktet, Gävleborgsdistriktet och Skaraborgsdistriktet

Barbro Olsson

Skattmästare

Svenska Hovawartklubben

Barbro Olsson

Skattmästare

 

 

 

Västra distriktet

Stefan Dahlhielm

Ledamot

Rasklubben för belgiska vallhundar

Martin Sjölin

Ledamot

Östgötadistriktet, Gävleborgsdistriktet och Skaraborgsdistriktet

Ingrid Tapper

Ledamot

Svenska Hovawartklubben

Ingrid Tapper

Ledamot

Östgötadistriktet, Gävleborgsdistriktet och Skaraborgsdistriktet

Ola Folkesson

Ledamot

Svenska Hovawartklubben

Ola Folkesson

Ledamot

Östgötadistriktet, Gävleborgsdistriktet och Skaraborgsdistriktet

Annelie Karlsson Karjalainen

Ledamot

Svenska Hovawartklubben

Annelie Karlsson Karjalainen

Ledamot

 

 

 

Västra distriktet

Martin Sjölin

Suppleant

Västra distriktet

Hans Vestergren

Suppleant

Västra distriktet

Titti Godén

Suppleant

 

Kongressprotokoll

Här kommer kongressprotokoll med bilagor att publiceras efter genomförd kongress.