Bild som visar kontorsmaterial.
Bild som visar kontorsmaterial.
Bild som visar kontorsmaterial.

Revisorer

Svenska Brukshundklubben

18 mar 202218 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Vid Svenska Brukshundklubbens kongress väljs varje år två revisorer samt två revisorssuppleanter, vilka väljs med en mandattid på ett år.

Förbundets balans- och resultaträkning samt förbundsstyrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av kongressen utsedda revisorerna. Enligt Brukshundklubbens grundstadgar ska revisorernas berättelse vara tillgänglig för delegater, distrikt, lokal- och rasklubbar senast 20 dagar före kongressen.

Mandattider

Revisorernas mandattider fram till kongressen 2022:

Revisor Kerstin Hedberg Går ut 2022
Revisor Klas Nordblom Går ut 2022

Revisorssuppleant Bengt Beergrehn Går ut 2022
Revisorssuppleant Göran Tillberg Går ut 2022

 

I sitt arbete tar valberedningen fram förslag på val av revisorer vid kongressen.