Bild som visar husky i sommaralper.
Bild som visar husky i sommaralper.
Bild som visar husky i sommaralper.

Sök stipendium ur

Brukshundklubbens minnesfond

29 mar 202229 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Välkommen att ansöka om stipendium ur Minnesfonden. Du ska ha en god idé som strävar efter att utveckla verksamheten i enlighet med Svenska Brukshundklubbens uppgift.

Områden att söka

För att öka dina chanser att få din ansökan beviljad, läs följande klargörande. Stipendium beviljas till den som söker för goda idéer för att utveckla något som ligger utanför reguljär verksamhet (i lokal- eller rasklubb samt distrikt). Det går inte att få stipendium beviljat för att upprätthålla verksamhet som redan bedrivs eller nyligen bedrivits i klubben, reparationer, el. dyl.

Exempel på ansökningar som kan bli beviljade

Stipendieansökningen kan innefatta utveckling av olika former av samarbete med andra aktörer, utveckling av de verksamheter som man har i nya riktningar, utvecklande av nya verksamhetsformer. Dessa nya delar ska omfattas av Brukshundklubbens uppgift. Det bör vara avgränsade projekt och/eller insatser som är möjliga att överblicka och avgränsa i tid.

Ett kriterium som Brukshundklubben tittar på är om verksamheten i förlängningen har potential att bli en permanent verksamhet och om det finns förutsättningar till självförsörjning.

Se över vilka andra stipendier som finns att söka, så att ni inte söker fel stipendium. Det finns t ex ett utbildningsstipendium att söka om insatsen gäller en viss utbildning av funktionär.

Återrapportering efter beviljat stipendium

Om du/ni beviljas stipendium ska en återrapportering ske inom ett år från att stipendiet beviljades. Återrapporteringen ska omfatta ekonomisk redovisning, rapport om vad som gjorts och vilket utfall som blivit.

Ansökan

Kontrollera att din ansökan uppfyller statuterna för Minnesfonden och Svenska Brukshundklubbens vision och uppgift innan du sänder in din/er ansökan.