Bild på tung och metall apporter
Bild på tung och metall apporter
Bild på tung och metall apporter

Tävlingsledare bruksprov

04 jan 202304 jan 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Här hittar du information för tävlingsledare inom Svenska Brukshundklubbens (SBK) tävlingsgren bruksprov

Tävlingsledare finns i olika varianter

Tävlingsledare finns i en B, en A och en Patrull (PTR) variant.

B-tävlingsledare planerar, organiserar och genomför bruksprov (undantag skyddshundsgruppens huvudmoment samt de delar som görs av tävlingssekreteraren). A-tävlingsledaren planerar, organiserar och genomför bruksprov i skyddshundsgruppens huvudmoment. PTR-tävlingsledaren planerar, organiserar och genomför bruksprov i patrullhundgruppen.

Bli tävlingsledare

Utbildningen arrangeras i distriktets regi och vänder sig till dig som vill bli auktoriserad tävlingsledare B, A eller Patrull (PTR).

Du ska vara medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK), ha tävlingsmerit godkänd i lägre klass eller av klubbstyrelse bedöms ha förvärvat motsvarande erfarenhet på annat sätt, bli rekommenderad av din lokalklubb för att få gå utbildningen. Det är lokalklubben som skickar in anmälan till distriktet. I provet ingår ett teoretiskt samt ett praktiskt prov och du ska också genomföra två praktiktjänstgöringar. För auktorisation krävs att du är 18 år.
För att utbilda dig till PTR-tävlingsledare ska du vara medlem i SBK, ha tävlingsmerit godkänd lägre klass eller ha certifierat egen hund eller att du är provledare.

Information om utbildning till Tävlingsledare B, bruks

Utbildning till Tävlingsledare B, bruks är regional. Utbildningen är cirka 60 timmar lång, och består i huvudsak av fysiska träffar med diskussioner och praktiska övningar. En hel del (nyproducerat) material finns på en arbetsyta i SBK Utbildning. Det är filmer, dokument och länkar till regeltext, anvisningar mm.
Distrikten planerar utbildningen enligt Utbildningsplanen, och då deltagarna är beslutade skickar distriktet in en anmälningsblankett på de som ska gå utbildningen till SBK:s kansli. Deltagarna ska sedan skapa ett eget konto, och få därefter tillgång till arbetsytan på SBK Utbildning, där material för utbildningen finns upplagt.

Kostnaden för tillgång till den digitala arbetsytan är 500 kr/deltagare och kommer att faktureras distriktet.

Distriktets anmälan om start av tävlingsledare B, bruks


Länk till hundförbudstiden  

Länk till vapenförordningen - som finns att läsa i policydokument

Länk till SKK:s regler för prov och tävling

Länk till dispens för föraren