Bild på tung och metall apporter
Bild på tung och metall apporter
Bild på tung och metall apporter

Tävlingsledare bruksprov

22 nov 202322 nov 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Här hittar du information för tävlingsledare inom Svenska Brukshundklubbens (SBK) tävlingsgren bruksprov

Förändrad utbildningsgång och auktorisation av domare och tävlingsledare i bruks

Utskottet prov och tävling beslutade vid möte 2023-11-13 att godkänna ändringarna enligt förslaget, och uppdrog åt UG Bruks att genomföra ändringarna i berörda utbildningsplaner och auktorisationsbestämmelser.

Det kommer alltså att bli ändringar i berörda anvisningar. Det dröjer några månader tills alla dokumenten är färdigarbetade, men UG Bruks ligger i startgroparna.

 

Bakgrund

Det finns i dag fem grenar inom bruksprov; skydd, spår, rapport, sök och patrull. I dag auktoriseras tävlingsledare samtidigt för de tre grenarna spår, rapport och sök, och kan därefter i tillägg auktoriseras för grupperna skydd och/eller patrull.

Domare auktoriseras i dag först för kombinationen spår, rapport och sök, och kan därefter i tillägg auktoriseras för skydds- och/eller patrullhundsgrupperna.

Domare delas in i första respektive andra klass. I dag kan en domare vara första klass för någon grupp och andra klass för andra grupper.

 

Förändringarna (för tävlingsledare och domare) innebär att:

  • Blivande tävlingsledare utbildas och examineras först i en grundmodul (utan specialmoment), för att därefter välja inriktning, och examineras i någon eller några av grupperna skydd, spår, rapport, sök eller patrull. De två praktiktillfällena utgår och ersätts av en mer noggrann examination.
  • Turordningen för praktiskt respektive teoretiskt prov, både för blivande tävlingsledare och blivande domare, blir valfri. Godkänt prov har en giltighetstid av ett (1) år.
  • En domare behöver inte vara auktoriserad tävlingsledare inom den grupp hen utbildar sig i som domare. Det räcker att den blivande domaren är auktoriserad tävlingsledare i någon grupp.
  • Grundutbildningen för ”Domare bruks” ger behörighet att döma spår- och sökgrupperna. Den kan kompletteras med någon eller några av grupperna skydd, rapport och patrull.
  • Domare kan vara av klass 2 eller klass 1. Klass 2-domaren dömer appell, lägre och högre medan klass 1-domaren dömer alla klasser, alltså även elitklass.
  • Inga praktiska aspirantprov för första klass. Distrikten ansöker om auktorisation för domare som under åtminstone en tvåårsperiod deltagit vid minst två regionala konferenser och fungerat som domare vid minst sex tillfällen samt i övrigt bedömts som lämpliga. 
  • En domare som auktoriseras till första klass får förstaklassbehörighet till samtliga grupper som domaren är (och kommer att bli) auktoriserad för.

 

Tävlingsledarutbildningar arrangeras i SBK-distriktets regi.

För att bli tävlingsledare ska du vara medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK), ha tävlingsmerit godkänd i lägre klass eller av klubbstyrelse bedöms ha förvärvat motsvarande erfarenhet på annat sätt, bli rekommenderad av din lokalklubb för att få gå utbildningen. Det är lokalklubben som skickar in anmälan till distriktet. För auktorisation krävs att du är 18 år.

Utbildningsplanerna för tävlingsledarutbildningarna (se nedan) är under omarbetning.


Länk till hundförbudstiden  

Länk till vapenförordningen - som finns att läsa i policydokument

Länk till SKK:s regler för prov och tävling

Länk till dispens för föraren