Schäfer i munkorg stöter figurant i rygg
Schäfer i munkorg stöter figurant i rygg
Schäfer i munkorg stöter figurant i rygg

Skydd

28 mar 202228 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Skydd ingår som ett specialmoment inom SBK:s bruksprov. Hunden ska stoppa en flyende person och avvärja kraftiga hot mot föraren.

Om skydd

Inom SBK finns ett par olika former av skyddsprov, dels de traditionella svenska, dels de internationella IGP och mondioring. Gemensamt för dem är att hundarna prövas i skyddsarbete, lydnad och nosarbete. 

Historiskt har skyddsarbetet skapats mycket utifrån den polisiära användningen av hund.

Hunden ska hela tiden vara under god lydnad av föraren och får bara agera i speciella situationer. Dessa kan beskrivas som då hunden sänds av föraren efter flyende person, då en person som hunden satts att bevaka försöker avvika samt då föraren utsätts för ett kraftigt hot (angrepp) från en person.

Hunden bedöms i kraft i angrepp, upphörande med angrepp på kommando från föraren eller då personen slutat fly eller angripa samt uppmärksamhet vid bevakning.

I våra regler för bruksprov beskrivs fältprovet i skydd i detalj.

Träna skydd

Hos hunden ställs krav på kamplust, skärpa, försvarslust samt goda nerver.

Kamplust är hundens "motor" som får den att engagera sig i exempelvis dragkamp. Skärpa är hundens benägenhet att reagera med aggressivitet på retningar, försvarslusten är hundens benägenhet att försvara sin förare. De goda nerverna behövs för att hunden ska kunna sortera intryck och anpassa sitt agerande efter situationen.

Tävla i bruksprov skydd

För deltagande i skyddshundsgruppen samtliga klasser (lägre, högre och elit) krävs att hunden är av brukshundras, som SBK har avelsansvar för, och att hunden är minst 18 månader gammal. Det krävs också licens utfärdad av Brukshundklubben.

Länk till mer information om licens för tävlande med skyddshund

Tävlingar & mästerskap

Tävlingar finns på nationell nivå. Svenskt mästerskap arrangeras varje år i skyddshundsgruppen. Det utsedda landslaget i Sverige kan tävla på nordiskt mästerskap.

Observera!

Det finns inga civila personer som har befogenhet att använda en skyddshund i praktiken. Det har bara polisen, försvarsmakten och väktarbolagen, de senare står under kontroll av myndighet. Hur stora befogenheterna är varierar mellan de olika användarna, väktarbolagen har minst befogenheter.

Moment i svenskskydd lägre klass

Moment i svenskskydd högre klass

Moment i svenskskydd elitklass