MR figurant accessoarer
MR figurant accessoarer
MR figurant accessoarer

Regler mondioring

10 nov 202210 nov 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Tävla i mondioring

För att få tävla krävs att man genomfört MH samt godkänt Socialitetstest (enligt FCI/SMCU:s lista), gäller även för deltagande i MRL och MRLH.

I Sverige är de officiella Socialitetstesten, Socialitetstest Mondioring (STMR) samt BH-prov (IPO).

Alla hundar och raser, med stamtavla, kan tävla MRL och MRLH.

För att få tävla Mondioring och skyddet krävs ras av vilket SBK har avelsansvar för. Länk till sidan för bruksraserna 

Det krävs även tränings- och tävlingslicens.

Alla hundar och raser, med stamtavla, kan tävla MRL och MRLH.

Klasser att tävla

MR 1-3

MRL 1-3 (endast lydnadsmomenten i respektive klass)

MRLH 1-3 (endast lydnads- och hoppmomenten i respektive klass)

Anmälan till tävling 

För tävlande som vill anmäla sig till tävling i Mondioring ska göra detta i SBK Tävling. 

För arrangörer 

Ansökan om prov i Mondioring sker i SBK Tävling och administreras helt via systemet. Arrangörerna uppmanas att titta i SBK Tävling innan ansökan om nya MR tävlingar görs, för att se så inga tävlingar inom distriktet sker samma datum. Tävlingarna godkänns automatiskt.

Etisk policy

Du hittar SBK:s etiska policy vid prov och tävlingar på sidan Styrdokument

Reglerna gäller året ut

Med anledning av coronapandemin har SKK/CS tagit beslut att regelrevideringen skjuts fram 1 år och därmed kommer låsningsperioden för reglerna denna gång bli 4 år istället för 5 år vid den kommande regelperioden.
Därmed gäller nuvarande regler ända fram till 2022-12-31.


Reglerna som börjar gälla från 2023-01-01 finns ute nu!