Hundtassar i glada färger
Hundtassar i glada färger
Hundtassar i glada färger

Anmälningsavgifter

16 okt 202316 okt 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Anmälningsavgifter till alla Brukshundklubbens tävlingar, prov och utställningar.

Prov, tävlingar och utställningar

Eventuellt inomhustillägg

För samtliga prov- och tävlingsformer gäller att arrangören kan ta ut ett inomhustillägg upp till 25 kr i de fall det bedöms att arrangemanget kan genomföras inomhus.

Centrala administrativa avgifter.

Nya anmälningsavgifter gäller från och med 2023-01-01.

Läs mer om detta här: Nya anmälningsavgifter - Svenska Brukshundklubben

Lydnad Anmälningsavgift
Startklass 200 kr
Klass I 300 kr
Klass 2 300 kr
Klass 3 350kr
Svenska mästerskap 700 kr
   
Bruksprov Anmälningsavgift
Appellklass 350 kr
Övriga klasser
(även bruksprov patrullhund)
400 kr
Nordic Style 450 kr
Svenska mästerskap 700 kr
   
IGP Anmälningsavgift
BH/VT 350 kr
IFH-V, FPr, UPr, SPr, StPr 350 kr
IFH, BSL, GPr 400 kr
IGP, IGP-FH 400 kr
Svenska mästerskap 700 kr
   
IPO-R Anmälningsavgift
IPO-R (även klassen V) 350 kr
Svenska mästerskap 700 kr
   
Mondioring Anmälningsavgift
STMR 350 kr
MR 400 kr
MRL 300 kr 
MRLH 300 kr 
Svenska Mästerskap 700 kr
   
Tjänstehund Anmälningsavgift
Försvarsmaktsmästerskap för patrullhundar* 700 kr
Svenska mästerskap för räddningshundar* 700 kr
   
Rallylydnad Anmälningsavgift
Individuell 175 kr
Svenska mästerskap 700 kr
   
FCI IAD (uthållighetsprov, UHP) Anmälningsavgift
IAD* 250 kr
   
Dragprov Anmälningsavgift
Tillkommer utöver fastställd
avgift för tävlingsklassen
50 kr
   
Specialsök  
Klass 1 450 kr
Klass 2 500 kr
Klass 3 600 kr
   
Mentalbeskrivning Hund (MH) Anmälningsavgift
Mentalbeskrivning 700 kr
Från 1 januari 2012 samma anmälningsavgift för utlandsägd hund som deltar på MH i Sverige som för svenskägd hund.  
   
Från 1 januari 2012 samma anmälningsavgift för utlandsägd hund som deltar på MH i Sverige som för svenskägd hund.
   
Korning Anmälningsavgift
Hel korning* 850 kr
Mentaltest* 700 kr
Exteriörbeskrivning* 200 kr
   
Officiell utställning Anmälningsavgift 2022/2023
Junior-, unghund-, öppen-, bruks- och championklass 350 kr
Veteranklass 300 kr
Valpklass 200 kr
   

Minimiavgift för officiell nationell utställning enligt Länsklubbsfullmäktige.