Tävlingsbok och medlemsbevis
Tävlingsbok och medlemsbevis
Tävlingsbok och medlemsbevis

Kom ihåg vid prov & tävling

21 mar 202321 mar 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Viktiga saker att komma ihåg då du ska tävla

Några viktiga kom ihåg för dig som ska tävla. Vikten av att ha rätt klubb inlagd på ditt konto då du ska tävla och vilka dokument du ska ha med eller visa på tävlingsdagen, även information om vad du ska tänka på om du har en oregistrerad hund.

Välj klubb att tävla för

Rallylydnad - särskilda regler

Du som tävlar i rallylydnad kan däremot under året själv byta vilken klubb du vill tävla för.

Olika klubbar för olika grenar

Du kan även tävla för olika klubbar i olika grenar, till exempel en klubb i bruks och en annan klubb i lydnad.

Rasklubbsmästerskap i bruksprov

Är du medlem i en rasklubb, men valt att tävla för en lokalklubb du är medlem i, gäller speciella regler om du vill tävla i rasklubbens mästerskap i bruksprov. Då har du rätt att tävla för rasklubben oavsett vilken klubb du normalt representerar vid andra tävlingar under året.

I tävlingsreglerna för respektive gren hittar du mer detaljerad information gällande vilken klubb du får tävla för.

Kom ihåg att ta med eller visa upp

Bevis för medlemskap

För att visa att du är medlem loggar du in i Brukshundklubbens medlemssystem, Membersite, och visar dina aktiva medlemskap (alternativt en bild på dina aktiva medlemskap). Du kan bli uppmanad att styrka ditt medlemskap och då behöver du logga in i medlemssystemet. (Om arrangören kontrollerat ditt medlemskap redan före tävling behöver du inte göra detta). 

Det är godkänt att visa upp medlemskap digitalt via mobilen.
Du hittar dina medlemskap i Membersite: 

Länk till Membersite, det nya
medlemssystemet

 

Bestyrkt kopia av registreringsbevis

Ta med en bestyrkt* kopia av hundens registreringsbevis. Vid identitetskontroll behöver du visa upp det. Du som har en veterinärdel i beviset tar kopia av den, där finns hunduppgifterna med registreringsnummer och identitetsnummer.

Det är endast bestyrkt* kopia av original utfärdat av Svenska Kennelklubben (SKK) som är giltigt, originalhandlingarna förvaras bäst hemma så att de inte kommer bort.

Mer information om registrering av hund på www.skk.se

* Bestyrkt kopia av ett dokument innebär att någon annan intygar att kopian överensstämmer med originalet. Intygandet görs skriftligt på kopian och signeras med namnteckning och telefonnummer.

Vaccinationsintyg

Ta med hundens vaccinationsintyg för att visa på tävlingsdagen.

Det är även godkänt att visa vaccinationsintyg digitalt via mobilen under förutsättning att hundens ID-nummer och namn tydligt framgår.

Licens för tävlande i skydds, IGP eller mondioring

Alla som vill tävla i svenskskydd, IGP eller mondioring måste ansöka om licens för att få tävla i dessa sporter. Denna licens ska uppvisas vid tävling/prov.

Länk till sida med mer information om licens för tävlande med skyddshund

 

Tävlingsbok och resultatbok i IPO-R

Tävlingsbok behövs då du ska tävla i IGP, Mondioring, IPO NS och Lydnad klass 3 och resultatbok i IPO-R behövs då du ska tävla i just IPO-R. Längst ned finner du beställningsformulär för dessa böcker.

Tävlingslicens för oregistrerade hundar

Alla hundar som inte är registrerade i Svenska Kennelklubbens (SKK) stambok måste ha SKK:s tävlingslicens för att kunna delta på prov och tävlingar.

Information om oregistrerade hundar

Svenska Kennelklubbens (SKK) Kennelfullmäktige (KF) beslutade i juni 2007 att även icke stambokförda (registrerade) hundar ska få sina resultat registrerade på prov och tävlingar. Hunden måste därför ha en tävlingslicens vid anmälan för att få starta på prov och tävlingar.

Tävlingslicensen gäller hundens hela liv.

Grenar för oregistrerade hundar

Hundar som inte är registrerade i Kennelklubbens stambok har möjlighet att delta i prov och tävlingar som inte är rasspecifika. Till exempel agility, lydnad, rallylydnad, freestyle, grytprov, vallhundsprov, anlagstest i vildsvinshägn och viltspårprov.

Krav på tävlingslicens gäller också för icke stambokförda hundar som genomgår olika tjänstehundsprov inom Svenska Brukshundklubben. Inom dessa verksamheter behöver hunden vara ID-märkt och ha en tävlingslicens utfärdad av SKK.

Ansök om tävlingslicens för oregistrerade hundar

Ansök om tävlingslicens för hund som inte är registrerad i Svenska Kennelklubbens stambok på görs via SKK hemsida: www.skk.se.

Icke stambokförda hundar från andra länder

Icke stambokförda hundar från andra länder som innehar giltig tävlingslicens i sitt hemland kan tävla i Sverige efter omregistrering av licensen (detta gäller exempelvis oregistrerade hundar från Finland och Norge). Förare till sådan hund ska kontakta Svenska Kennelklubbens (SKK) medlemsavdelning för omregistrering av befintlig licens. Hunden får efter det ett svenskt licensnummer som ska användas vid anmälan till tävling och prov.

För icke stambokförda hundar från länder där tävlingslicens inte förekommer gäller krav på en svensk tävlingslicens.

Frågor besvaras av SKK:s medlemsavdelning, kontaktuppgifter finns på deras hemsida.

Bakgrund till tävlingslicensen för oregistrerade hundar

Beslutet som togs vid KF 2007 är baserat på den policy som Svenska Kennelklubben (SKK) har för icke stambokförda hundar.

SKK har ett ansvar som "hundägarnas riksorganisation". Med detta följer att allmänhet och myndigheter utgår från att SKK är en garant för god hundhållning. SKK och dess specialklubbar har också ett stort ansvar för att Försvarsmakten, polisen, jägarkåren och andra näringar har tillgång till för ändamålet dugliga hundar.

Icke stambokförda hundar kan erhålla diplom och titlar i grenar som inte kräver någon exteriör merit. Dock är championatstitlar förbehållna stambokförda hundar.

Tävlingsbok

Bild på Tävlingsböcker

Tävlingsbok

Alla som vill tävla i IGP, IPO nordic style, mondioring och i lydnadens internationella klass 3 måste ha en tävlingsbok. Tävlingsboken ska medföras till tävling/prov och resultat ska registreras i den av arrangören.

Beställ tävlingsbok här

Resultatbok IPO-R

Resultatbok IPO-R

Resultatbok IPO-R

Den specifika resultatbok som redan används i IPO-R ska fortsätta att användas och har år 2020 fått en uppdatering. 

Beställ resultatboken här