Assistanshund bär en nyckelknippa
Assistanshund bär en nyckelknippa
Assistanshund bär en nyckelknippa

Info till kommuner & regioner

30 aug 202330 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Behovet av assistanshundar ökar och ansvaret ligger idag hos kommunerna. Att ge assistanshunden sitt rättmätiga utrymme i samhället lönar sig både för individer och samhälle.

Information till kommuner och regioner

Den vanligaste typ av assistanshund som är ett erkänt hjälpmedel är ledarhunden. Under ledarhundens tidiga etablering finansierades de via Röda korset och sedan genom Armens Hundskola. Under 1960-talet etablerades ett särskilt statsbidrag för ledarhundar och det bidraget är än idag den huvudsakliga finansieringskällan för ledarhundar. Detta statsbidrag bidrar till att personer med grava synnedsättningar har tillgång till ett ultimalt hjälpmedel som inte bara fungerar som ett praktiskt förflyttningshjälpmedel men som även bidrar till att bibehålla dess förares psykiska och fysiska hälsa.

Ökat behov av assistanshund

Under de år som Svenska Brukshundklubben har ansvarat för kvalitetssäkring av assistanshundar har vi sett en markant ökning av behovet av dessa hundar för att främja individens utveckling och vidmakthålla hälsa och framgång.

 

Assistanshund

Förbundskansli
Assistanshund
Lena Larson
Ekonomi, tjänstehund
Lena Larson
Handläggare assistanshund