Schäfer spanar
Schäfer spanar
Schäfer spanar

Mentalbeskrivare, MH

Mentalbeskrivarens uppgifter

Mentalbeskrivare inom Svenska Brukshundklubben (SBK) beskriver hundar av olika raser.

Som mentalbeskrivare har du tre huvuduppgifter:

  1. Att beskriva hundar enligt gällande anvisningar och regler.
  2. Vara en representant för SBK i olika sammanhang, exempelvis genom att informera lokalklubbar och rasklubbar.
  3. Utbilda funktionärer upp till och med testledare MH.

Att bli Mentalbeskrivare

Du ska vara rekommenderad av en rasklubb eller ett distrikt samt  godkänd av SBK:s utskott för avel och hälsa.

Krav på förkunskaper:

  • Vara auktoriserad testledare för MH.
  • Ha tjänstgjort som testledare vid minst sju tillfällen under de senaste 3 åren.
  • Genomgått samtliga utbildningssteg M1-M5a.
  • Tävlat med egen hund med uppflyttning till högre klass, alternativt annan dokumenterad hundkunskap.
  • Under de senaste två åren ha bakbeskrivit MH vid minst 5 tillfällen med minst två olika domare. Totalt minst 35 hundar av olika raser.
  • Bakbeskrivningarna ska bestyrkas med intyg av tjänstgörande beskrivare.

Alternativa möjligheter till förkunskap kan ibland ges ges av geografiska skäl.

Din ansökan ska i så fall vara SBK:s kansli tillhanda senast sex (6) månader före den planerade utbildningen.

För att fylla i eventuella kunskapsluckor från början och därefter kunna hålla en hög nivå på utbildningen kommer dina kunskaper kommer att prövas vid inledningen av utbildningen.

 

Kurslängd & arrangör

Utbildningen är ca 50 timmar + examination. Kurser arrangeras av distrikt eller centralt av Svenska Brukshundklubben.

Arrangörens hantering

Distrikt som ska arrangera utbildning ska ansöka om kursen hos utskottet för avel och hälsa senast sex (6) månader före kursstart. Utskottet utser extern examinator.

Auktorisation

Efter genomförd utbildning och examination, godkänner och auktoriserar Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa deltagare till mentalbeskrivare. Certifikat utfärdas efter auktorisation.

Lista mentalbeskrivare