Illustration regler och anvisningar
Illustration regler och anvisningar
Illustration regler och anvisningar

Regler och anvisningar

Mentalbeskrivning hund (MH)

Justering av MH regler och förtydligande av utföraranvisningar

Hösten 2021 beslutades det om att göra några justeringar och små ändringar i ”Regler för mentalbeskrivning (MH) hund”.

 

Dessa bestod av att flytta prioriteringsordningen från ”Regler för MH” till ”Allmänna anvisningar MH”. Justeringar i reglerna genom ändring till lika krav för att få ”känd mental status” både för hund av SBK-ras och hund av icke SBK-ras samt förtydligande om vad som gäller för parad tik. Några strukturella ändringar har även gjorts.

 

Detta är nu inlämnad till SKK/KHM som förhoppningsvis återkommer med besked innan juni är över.

 

Vid godkännande kommer ändringarna att gälla från 2023-01-01.

 

Under våren har det även genomförts konferenser för MH-beskrivare bestående av en digital del och en fysisk del.

Under den fysiska delen diskuterades bland annat hur utföraranvisningarna kunde förtydligas och förbättra, synpunkterna som framkom har beaktats och blivit grunden till förtydligade utföraranvisningar.

 

Efter sista tillfället 19 juni beräknas utföraranvisningarna vara klara gällande textförtydliganden. Även bilderna har setts över av en illustratör.

Instructions Mental Behavior Dog

Mentalbeskrivning hund 2023-01-01

Här finns Allmänna anvisningar Mentalbeskrivning hund och Regler Mentalbeskrivning hund som börjar gälla från 2023-01-01.

Observera att Utförandeanvisningarna kommer att läggas upp inom kort!